دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

The Hand Book of Forage Grain Agricultural Educational

کد محصول : 2163054009

نقش گیاهان علوفه ای در تامین نیاز انسان به فراورده های دامی از اهمیت برخوردار است. در مراتع ایران تقریبا 10 میلیون تن علوفه در سال تولید می کنندما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

"کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای"

 بهره برداری بی رویه و غیرعامی از منابع طبیعی و فقدان تعادل بین ظرفیت مراتع کشور و میزان استفاده از آنها، منجر به کاهش توان تولید مراتع شده و در برخی از موارد به کلی این توان را از مراتع سلب کرده است. از طرف دیگر، به لحاظ اینکه معاش دامداران و عشایر کشور به وجود دام وابسته است و کاهش تعداد دام ، منجر به بروز اخلال در زندگی این قشر از مردم می گردد. به منظور کاهش فشار دام بر مراتع و ایجاد تعادل میان ظرفیت مراتع کشور و میزان بهره برداری از آنها می بایست با کشت گیاهان علوفه ای ، بخشی از علوفه مورد نیاز دام های کشور تامین گردد.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: گیاهان علوفه ای
 • نقش گیاهان علوفه ای در تناوب زراعی
 • تولید و افزایش موادی حاصلخیز کننده مناسب برای خاک
 • زهکشی درون طبقات خاک
 • حفاظت خاک
 • فصل دوم: یونجه
 • تاریخچه
 • مشخصات گیاه شناسی
 • طبقه بندی یونجه
 • ارقام مختلف یونجه
 • ارقام زراعتی یونجه
 • یونجه همدانی
 • یونجه یزدی
 • یونجه بمی
 • یونجه بغدادی
 • اکولوژی یونجه
 • روش کاشت یونجه
 • انواع روش کاشت یونجه
 • روش کرتی
 • روش خطی
 • تأمین مواد غذایی یونجه و کود دادن
 • نیتروژن (N)
 • فسفر (P)
 • پتاسیم (K)
 • آهک (CaCO3)
 • کودهای ثانویه و ریزمغذی ها
 • خصوصیات مطلوب برای انتخاب بذر
 • عملیات داشت یا مراقبت های زراعی
 • کود دادن
 • آبیاری
 • آبیاری غرقابی یا کرتی
 • آبیاری نشتی یا ردیفی
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری زیرزمینی
 • آبیاری زیرزمینی
 • راه های مبارزه با سس
 • علف های هرز یونجه
 • تناوب زراعی
 • مناطق سرد و معتدل
 • مناطق گرم
 • واکاری
 • يونجه چین یا موور ( Mover)
 • بسته بندی کننده علف خشک ( Hay Baler)
 • مهم ترین عوامل در برداشت یونجه
 • فصل سوم: ارزن
 • گیاه شناسی ارزن
 • اهمیت اقتصادی ارزن
 • اهمیت خوراکی و طبی ارزن
 • انواع ارزن
 • ارزن معمولی
 • ارزن دم روباهی
 • ارزن مرواریدی
 • ارزن سرخ
 • ارزن جاپانی
 • ارزن انگشتی
 • ارزن نوک قهوه ای
 • ارزن کودا یا ارزن جویباری
 • عوامل محیطی رشد و نموی ارزن
 • حرارت
 • نور
 • رطوبت
 • خصوصیات اگرانومیکی نبات ارزن
 • خاک مناسب برای کشت ارزن
 • مواد غذایی
 • تناوب زراعتی
 • انتخاب بذر
 • عمق بذر
 • آبیاری
 • جمع آوری
 • نحوه کشت
 • آماده سازی زمین
 • مقدار بذر، فاصله کاشت و روش کاشت
 • عملیات داشت
 • نیاز غذایی
 • آبیاری
 • دفع علف های هرز
 • مبارزه با آفات و بیماری ها
 • برداشت
 • موارد استفاده ارزن
 • ارزش غذایی ارزن
 • خواص درمانی ارزن
 • فصل چهارم: اسپرس
 • امتیازات اسپرس
 • زمان کاشت، مناطق مهم کشت و کار اسپرس در ایران
 • تهیه زمین و کاشت اسپرس
 • آماده سازی زمین
 • نوع خاک
 • زمان کاشت
 • میزان بذر مصرفی
 • کوددهی
 • آبیاری
 • کنترل علف هرز
 • آفات و بیماری ها
 • چرای دام
 • برداشت
 • تولید بذر
 • فصل پنجم: تریتیکاله
 • کیفیت و موارد مصرف
 • خاک تریتیکاله
 • خصوصیات زراعی
 • نیاز غذایی تریتیکاله
 • آبیاری
 • مبارزه با آفات وامراض وعلف های هرز
 • برداشت تریتیکاله
 • اهداف مورد نظر جهت تولید تریتیکاله
 • فصل ششم: چاودار
 • گیاه شناسی چاودار
 • سنبله
 • ریشه
 • ریشک
 • ظاهر چاودار
 • اکولوژی چاودار
 • چاودار بعنوان یک گیاه پوششی
 • فواید نان چاودار
 • چاودار به عنوان علوفه
 • چاودار کلکسیون املاح
 • مزایا و معایب گیاه پوششی چاودار
 • اثرات گیاه پوششی چاودار بر جمعیت های علف هرز
 • مدیریت کشت گیاه پوششی چاودار
 • فصل هفتم: یولاف
 • یولاف یا جودوسر بانام علمی: Avena sativa
 • انواع ومنشأ پیدایش یولاف
 • انواع یولاف
 • موارداستعمال یولاف و مواد حاصله از آن
 • تغذیه حیوانات
 • سیلو کردن
 • تغذیه انسان ها
 • موارد استعمال در صنعت
 • استفاده از علوفه
 • مختصری در مورد کشت یولاف
 • آماده ساختن زمین
 • زمان مناسب کشت
 • استعمال کود
 • طرق کشت
 • آبیاری
 • زمان برداشت
 • تولید علوفه
  • کیفیت علوفه
 • تعدادی از آفات و بیماری های غلات ( یولاف)
 • زنگ تاجی یولاف
 • موزائیک خط زرد جو و یولاف و گندم
 • نوار زردی جوو یولاف و گندم
 • سیاهک آشکار جو و یولاف
 • بیماری ناشی از نماتد کیست غلات
 • فصل هشتم: ماش
 • خصوصیات مورفولوژیکی
 • ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی
 • نیازهای اکولوژیکی
 • آب و هوا
 • خاک
 • عمليات زراعی
 • ارقام ماش
 • ماش پرتو
 • ماش مهر
 • مبارزه با بیماری ها و آفات
 • علف های هرز
 • استفاده از ماش
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز بعد از برداشت گندم
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز در مزارع شالیزار
 • فصل نهم: شبدر
 • کشت شبدر
 • شبدر لاکی (برسيم)
 • مشخصات زراعی شبدر لاکی
 • مشخصات گیاهی شبدر برسیم
 • ریشه
 • ساقه
 • برگ
 • گل
 • مقاومت به تنش ها
 • تاریخ کاشت
 • میزان بذر مصرفی
 • عمق کاشت
 • برداشت علوفه
 • برداشت بذر
 • موارد استفاده از شبدر لاکی
 • ارقام شبدر برسیم
 • مراحل فنولوژیکی رشد شبدر برسیم
 • مراحل رشد رویشی
 • جوانه زنی
 • سبز شدن
 • ظهور اولین برگ مرکب
 • شاخه زنی
 • پنجه زنی
 • رشد و توسعه ریشه ها و گره زائی
 • رشد مجدد
 • شبدر قرمز
 • شبدر سفید
 • فصل دهم: ذرت علوفه ای
 • گیاه شناسی ذرت
 • دانه
 • انواع ذرت
 • ارقام ذرت
 • دوره های رشد ذرت
 • دوره رشد خفيف
 • دوره رشد سریع
 • دوره کاهش خفيف وزن
 • دوره کاهش شدید وزن
 • عوامل محیطی
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • شرایط لازم برای رشد گیاه
 • آب
 • خاک
 • کود
 • عملیات کاشت
 • آماده کردن زمین
 • طرق مختلف کاشت
 • از نظر نوع تهیه بستر بذر
 • تأمین رطوبت
 • از نظر رقابت با علف های هرز و عوامل نامساعد مثل هوای سرد
 • زمان کاشت
 • مقدار بذر لازم در واحد سطح
 • انتخاب بذر
 • بذرهای زودرس
 • بذرهای میان رس
 • بذرهای دیر رس
 • عملیات داشت
 • آبیاری
 • وجین و سله شکنی
 • احتیاجات غذایی ذرت
 • عملیات برداشت
 • تعیین زمان برداشت از نظر زراعی
 • تعیین زمان برداشت از نظر فیزیولوژیکی
 • طرق مختلف برداشت
 • برداشت با دست
 • برداشت ماشین های مخصوص در زراعت های بزرگ و مکانیزه
 • تاثیر عناصر مختلف بر ذرت و علائم کمبود آنها
 • ازت (N)
 • فسفر (p)
 • پتاسیم (k)
 • روی (Zn)
 • بر (B)
 • مس (Cu)
 • آفات و بیماری های ذرت
 • کرم طوقه بر
 • کارادرینا
 • بیماری سیاهک ذرت
 • کنترل علف های هرز
 • عملیات برداشت
 • برداشت مکانیزه ذرت
 • فصل یازدهم: ماشک و خلر
 • ارزش غذایی
 • مزایای کشت خلر و ماشک
 • میزان بذر در هکتار، عمق کاشت و نحوه کاشت
 • کوددهی خلر و ماشک
 • خلاصه دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت ماشک
 • عوامل محدود کننده تولید علوفه ماشک و خلر
 • اقدامات انجام گرفته در جهان و ایران برای کشت ماشک و خلر
 • اقدامات و توصیه های لازم برای کاشت اصولی علوفه
 • فهرست شکل ها
 • زراعت گیاهان علوفه ای
 • گیاهان علوفه ای به عنوان ابزار مدیریتی مزرعه
 • برداشت یونجه
 • مورفولوژی ریشه یونجه
 • گل آذین یونجه
 • يونجه کاشته شده به صورت دست پاش یا بذرافشان
 • کشت ردیفی یونجه
 • کمبود نیتروژن یونجه
 • کمبود فسفر در یونجه
 • کمبود نیتروژن یونجه
 • کمبود کلسیم در یونجه
 • کمبود منیزیم
 • کمبود بور در یونجه
 • کمبود منگنز در یونجه
 • بذر یونجه
 • آبیاری غرقابی یا کرتی یونجه
 • آبیاری ردیفی یونجه
 • آبیاری بارانی یونجه
 • آبیاری زیرزمینی یونجه
 • سس یونجه
 • برداشت دستی یونجه
 • برداشت مکانیزه یونجه
 • یونجه چین یا موور
 • بسته بندی کننده علف خشک
 • تاریخچه ارزن
 • گیاه شناسی ارزن
 • سنبله ارزن
 • گیاه شناسی اسپرس
 • آماده سازی زمین کاشت اسپرس
 • آبیاری اسپرس
 • گل آذین اسپرس برای تولید بذر
 • تولید جهانی تریتیکاله
 • نیاز غذایی تریتیکاله
 • گیاه شناسی چاودار
 • ارزش تغذیه ای نان چاودار
 • گیاه شناسی یولاف
 • بیماری زنگ تاجی یولاف
 • موزائیک خط زرد یولاف
 • سیاهک آشکار یولاف
 • نماتد کیست غلات
 • گیاه شناسی ماش
 • بیماری مرگ گیاهچه ماش
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز
 • کشت شبدر
 • شبدر لاکی
 • گیاه شناسی شبدر
 • سبز شدن شبدر
 • شبدر قرمز
 • شبدر سفید
 • ریشه و ساقه ذرت علوفه ای
 • گل آذین ذرت علوفه ای
 • دانه ذرت علوفه ای
 • مراحل مختلف رشد ذرت علوفه ای
 • آماده کردن زمین برای کشت ذرت
 • کرم طوقه بر
 • کارادرينا
 • بیماری سیاهک ذرت
 • برداشت ذرت برای سیلو
 • برداشت ذرت برای تولید دانه
 • گاوآهن قلمی مناسب برای خاک ورزی اولیه و تهیه بستر برای کاشت
 • کاشت مکانیزه ماشک با بذرکار مناسب و رایج در کشور
 • فهرست جداول
 • ضرورت ارزن به حرارت در طول دوران رشد
 • توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر قابل جذب خاک
 • توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک
 • کشورهای عمده تولید کننده محصول تریتیکاله در سال ۲۰۰۵ (میلیون تن)
 • پاسخ به کود در ماش
 • ترکیبات شیمیائی دانه خشک ذرت علوفه ای

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
250 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
رضا رضایی سوخت آبندانی- عقیل عالی پور- مجتبی ابراهیمی- وحید محمدخانی
ناشر کتاب
تحقیقات آموزش کشاورزی
تعداد صفحات
250
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1397
دوره چاپ
اول
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.