دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی

Scientific Principles of Growing Edible Mushrooms Agricultural Educational

کد محصول : 7250643009

کلیه نکات و تکنیک های کاشت و روال کار پرورش قارچ خوراکی برای اولین بار در این کتاب آورده شده است.ما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی

"مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی"

امروزه، پرورش قارچ خوراکی به عنوان یکی از صنایع مهم کشاورزی در کشور مطرح است. بعد علمی این صنعت بسیار حائز اهمیت است و شاید از همین حيث صنعت پرورش قارچ خوراکی با دیگر صنایع کشاورزی متفاوت بوده و قابل قیاس نیست. دقیقا به همین دلیل است که صنعت قارچ، افرادی که به بعد علمی آن توجه نموده اند را به سطوح عالی موفقیت کشانده و برعکس موجب انزوای افراد بی توجه به این بعد شده است.

نوآوری که در این کتاب صورت گرفته این است که برای اولین بار تکنیک های آزمایشی، کنترل روال کار و مدیریت استفاده از این نکات در پیشرفت و افزایش کیفیت پرورش توضیح داده شده است.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: آشنایی با تاریخچه پرورش قارچ خوراکی
 • چرخه زندگی قارچ خوراکی
 • تقسیم بندی قارچ ها
 • آشنایی با اهمیت پرورش قارچ های خوراکی
 • فصل دوم: پرورش قارچ در فضای سرپوشیده
 • ساختمان تولید
 • روش های مختلف تولید قارچ
 • تقسیم بندی انواع قارچ های خوراکی
 • جنبه های اقتصادی پرورش قارچ خوراکی دکمه ای
 • فصل سوم: طبقه بندی قارچ های خوراکی سفید
 • تقسیم بندی قارچ ها از نظر نیاز مواد غذایی
 • تقسیم بندی چرخه زندگی قارچ های خوراکی
 • تقسیم بندی ساختمان قارچ و چگونگی رشد آنها از نظر اندامهای رشد
 • فصل چهارم: خاک دهی بستر (خاک پوششی)
 • نحوه ساخت خاک پوششی
 • شرایط محیطی مورد نیاز بعد از خاک دهی بستر
 • نقش اساسی خاک پوششی
 • ارتفاع و عمق خاک پوششی روی بستر
 • فصل پنجم: بررسی مشکلات مربوط به مرحله خاک دهی بستر و ارائه راه حل مناسب
 • میسلیوم رانی ضعیف کمپوست به داخل خاک پوششی (کيس ران)
 • خشک شدن بستر خاک بعد از خاک دهی
 • عدم رشد یکنواخت میسلیوم ها روی خاک پوششی
 • رشد رویشی بیش از حد میلیوم روی خاک پوششی
 • عدم رشد میسلیوم ها روی خاک پوششی
 • فصل ششم: شرایط دمایی و رطوبتی و میزان هوای داخل سالن
 • خراش با اسكراش خاک پوششی
 • مرحله هوادهی
 • شناسایی اصول اصلی هوادهی سالن های قارچ
 • روش های متعدد جهت هوادهی سالن های تولید
 • فصل هفتم: تقسیم بندی انواع قارچ از نظر نوع هوادهی و باردهی
 • روش های تولید پین های ته سنجاقی قارچ در محیط گلخانه ای
 • شرایط لازم جهت تشکیل سلول های پریموردیومی
 • رابطه بین تشکیل سلول های ته سنجاقی با راندمان تولید
 • تهویه و غلظت دی اکسید کربن
 • فصل هشتم: بررسی مشکلات مربوط به مرحله شکل گیری سر سنجاقی و ارائه راه حل
 • عدم تشکیل ته سنجاقی روی خاک پوششی توسط میسلیوم
 • شکل گیری زودهنگام سر سنجاقی قارچ
 • شکل گیری غیر یکنواخت سر سنجاقی ها روی بستر خاک
 • عدم تولید سر سنجاقی های مناسب روی بستر خاک
 • بررسی مشکلات مربوط به تشکیل سرسنجاقی ها در طی دوره رشد و ارائه راه حل مناسب
 • کاهش درصد محصول در برداشت اول
 • پین مردگی قارچ ها به تعداد زیاد روی بستر خاک
 • مشکل پایه بلند شدن قارچ و نیز کوچک ماندن کلاهک قارچ
 • رشد قارچ ها به صورت غیر طبیعی روی بستر کشت
 • سر سنجاقی ها تشکیل شده اند اما به مرحله بلوغ و تکمیلی نمی رسند
 • کاهش محصول در سالن تولید
 • از بین رفتن پین های قارچ به تعداد زیاد
 • پایه بلند شدن قارچ و کوچک ماندن کلاهک
 • رشد غیر طبیعی قارچ ها
 • عوامل مهم تاثیر گذار در تولید قارچ خوراکی
 • آبیاری بستر، قبل و بعد از هوادهی
 • برداشت محصول
 • درجه بندی قارچ ها
 • تبدیل و فرآوری قارچ
 • فصل نهم: هزینه های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای و میزان تولید در جهان
 • پرورش قارچ در منزل
 • غنی سازی کمپوست قارچ با مکمل های غذایی
 • نکات اساسی جهت افزودن زمان مکمل ها در بستر کمپوست
 • نکات اساسی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در داخل سالن
 • فصل دهم: طرح توجیهی، اقتصادی، فنی قارچ خوراکی
 • فصل یازدهم: آشنایی با مفهوم کمپوست
 • اهداف اصلی از تهیه کمپوست
 • منابع مهم تهیه بستر کشت
 • مراحل کمپوست سازی
 • مواد اصلی تشکیل دهنده کمپوست
 • دستورالعمل های مختلف جهت ساخت کمپوست مصنوعی
 • ساختار کمپوست و ساخت کمپوست استاندارد
 • چگونگی مخلوط کردن مواد پایه کمپوست
 • تأثیرات مهم آب گیری کمپوست طی فاز یک
 • نکات مهم کمپوست سازی
 • میکروبیولوژی و شیمی کمپوست
 • عمده ترین مشکلات جهت ساخت کمپوست
 • شناخت کمپوست
 • سیستم های ساخت کمپوست در فاز اول
 • فصل دوازدهم: ساخت کمپوست در یک نگاه
 • کیفیت اجزاء پایه
 • کمپوست سازی فاز یک و دو
 • چکیده اهداف و نیاز
 • تأثیر دمای بالا بر کمپوست
 • نکاتی مهم جهت ساخت کمپوست
 • خلاصه ای بر فرآیند فاز اول کمپوست سازی
 • فرمول های استاندارد ساخت کمپوست
 • مزایای کمپوست مصنوعی نسبت به کمپوست طبیعی
 • ایجاد قالب
 • روش کوتاه ملات ساخت کمپوست
 • فصل سیزدهم: بررسی مشکلات موجود در فاز دو کمپوست سازی و ارائه راه حل
 • عدم افزایش دما تا ۶۰
 • غیر یکنواخت بودن دمای کمپوست در شروع فاز دوم
 • نامناسب بودن دمای کمپوست
 • افزایش دمای تونل پاستوریزه بعد از پاستوریزاسیون کمپوست
 • افت ناگهانی دمای تونل بعد از پاستوریزاسیون کمپوست
 • طولانی شدن مرحله آمونیاک گیری کمپوست
 • رشد قارچ کوپریتوس یا قارچ هرز مرکب بعد از بذرزنی روی کمپوست
 • حمله کنه فلفل قرمز یا نماند به کمپوست بذرزنی شده
 • تولید کمپوست با نگاهی ساده
 • روش های تجزیه شیمیایی کمپوست
 • فرمول های تهیه کمپوست
 • فصل چهاردهم: بذر قارچ خوراکی
 • تولید بذر قارچ خوراکی
 • مراحل تولید بذر قارچ خوراکی
 • مشخصات ماکروسکوپی (ظاهری) یک بذر ایده آل
 • نکات تکنیکی در زمینه بذر و شیوه تهیه آن
 • روش تهیه بذر مادری و اهمیت آن
 • کشت مادری
 • روش تهیه مادر کالچر
 • خصوصیات ریشه خوب
 • بررسی مشکلات مربوط به تولید بذر و ارائه راه حل
 • بذر داخل کیسه به راحتی از هم جدا نمی شود
 • آلودگی بذر قبل از تلقيح
 • رشد نامطلوب یا عدم رشد بذر بعد از انتقال قطعه میسلیومی
 • ایجاد ناخالصی در بذر قارچ و ارائه راه حل مناسب
 • بعد از تلقيح، هیچ گونه رشدی بر روی بذر دیده نمی شود
 • آلودگی بعد از انتقال ميسليوم ها
 • عدم رشد یکنواخت میسلیوم ها در تمام حجم بطری
 • عدم رشد میسلیوم روی بذر درون بطری
 • تغییر رنگ بعطری اسپان، همراه با قطرات زرد مایع روی آن
 • بررسی مشکلات مربوط به کشت آگار و ارائه راه حل مناسب
 • سفت نشدن محیط کشت آگار
 • لبریز شدن آگار از ظرف حاوی آن
 • شیوع آلودگی در پتری دیش ها بعد از ریختن آگار و قبل از تلقيح
 • عدم رشد هاگ های انتقال یافته
 • بروز آلودگی در اطراف نقطه تماس نشاء بروی محیط آگار
 • پنبه ای شدن میلیوم ریزومورفی و کم شدن رشد و باردهی آن
 • شکستن بطری های شیشه ای اسپان در زمان باز شدن اتوکلاو
 • بررسی مشکلات مربوط به بذر قارچ
 • بذر قارچ فاقد رشد بوده و یا به صورت آهسته و تأخیری رشد می نماید
 • رشد کیکهای مضر روی کمپوست بعد از بذرزنی
 • فصل پانزدهم: قارچ صدفی خوراکی
 • تاریخچه پرورش قارچ صدفی در ایران و جهان
 • خصوصیات منحصر به فرد قارچ صدفی
 • خلاصه ای از مراحل کشت قارچ صدفی
 • انواع کشت قارچ صدفی
 • بسته بندی و نگهداری قارچ پس از برداشت
 • تقسیم بندی قارچ های صدفی
 • فصل شانزدهم: قارچ خوراکی چینی
 • تاریخچه قارچ خوراکی والواريلا
 • قارچ خوراکی چینی (والواريلا)
 • شرایط محیطی قارچ خوراکی چینی
 • زمان اسپان زنی تا برداشت قارچ
 • تولید قارچ
 • کاشت بذر
 • انکوباسیون جعبه ها
 • برداشت محصول
 • روش های نگهداری
 • فصل هفدهم: سایر قارچ های خوراکی
 • قارچ خوراکی شیتاکه
 • قارچ خوراکی کوبرینوس
 • قارچ خوراکی رقص پروانه ای
 • قارچ گوش چوب
 • قارچ سر میمون
 • فصل هیجدهم: تقسیم بندی قارچ های خوراکی از نظر زراعی با غیر زراعی
 • قارچهای زراعتی
 • قارچهای خوراکی غیر زراعتی
 • فصل نوزدهم: بیماری های مهم قارچ خوراکی
 • بیماری حباب نر (مایکو گون)
 • بیماری پوسیدگی خشک
 • بیماری تارعنکبوتی
 • دنبلان كاذب
 • کپک تریکودر مایی
 • کپک سیاه (آلترناریا)
 • آسپرژیلوس
 • کپک قهوه ای
 • کپک سبز زیتونی
 • کپک صورتی
 • کپک سبز – آبی
 • کپک آردی
 • کپک دودی خاکستری
 • کپک زرد بارانی (بونه میری)
 • کپک سبز مایل به سیاه
 • کپک ماتیکی
 • کپک خاکستری
 • قارچ هرز
 • قارچ کاپرینوس
 • بیماری های باکتریایی قارچ های خوراکی
 • بیماری لکه باکتریایی
 • بیماری بلاچ تند
 • بیماری مومی شدن قارچ خوراکی
 • بیماری حفره دار شدن کلاهک قارچ بیماری تیغه اشک ریز
 • آشنایی با بیماری های ویروسی
 • فصل بیستم: ناهنجاری های غیر پاتوژنی
 • ناهنجاری های سنجاقی شدن توده
 • فصل بیست و یکم: نماتدهای قارچ های خوراکی
 • نماتد قارچ خوار
 • مراحل تولید قارج دکمه ای
 • مرحله خاک دهی تا قبل از خراش
 • مرحله خراش تا هوادهی
 • مرحله هوادهی تا مرحله نخودی شدن قارچ ها

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
320 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
تقی زرجینی
ناشر کتاب
فنی و حرفه ای مزرعه نوین
تعداد صفحات
320
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1398
دوره چاپ
سوم
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.