دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب اصول باغبانی با نگرشی کاربردی

Principles of Horticulture Agricultural Educational

کد محصول : 9213805009

باغبانی عبارتست از هنر، دانش و پیشه کاشت، داشت، برداشت و بازاررسانی انواع سبزی، گل و میوه.ما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب اصول باغبانی با نگرشی کاربردی

"اصول باغبانی"

با نگرشی کاربردی

 

عمده ترین مشکلی که بشر همواره از بدو خلقت خویش با آن مواجه بوده، قحطی و کمبود مواد غذایی است. در روزگاران قدیم، پایه و اساس اجتماعات را کشاورزی تشکیل می داد. با روند سریع رشد جمعیت در جهان و آهنگ نسبتا کند تولید مواد غذایی، به طور مدوام بر تعداد افراد گرسنه دنیا افزوده می شود. با توجه به این حقیقت که کشاورزی زیربنای تمدن و سنگ اصلی غنای هر جامعه است، از پیشنهاداتی که برای افزایش تولید مواد غذایی مطرح می شود، یکی توسعه زمین های زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد (محصول) در واحد سطح است. در کشور ما با وجود گستردگی زمین و تنوع بسیار در تولیدات، با مشکل کمبود محصول در واحد سطح مواجه هستیم و تولیدات، پاسخگوی نیازهای جمعیت ما نمی باشد و سالانه مبالغ هنگفتی صرف واردات محصولات زراعی و باغی می گردد. برای حل این معضل باید در جهت افزایش تولیدات کشاورزی و باغی تلاش نمائیم و نیل به این مهم جز با ایجاد تحول در بنیان کشاورزی و بهره گیری مؤثر از منابع آب و خاک، مقدور نمی باشد. فلذا باید از تکنیک های پیشرفته و دستاوردهای دانشمندان این علوم در دنیا بهره جست.

 

 

 • فهرست مطالب
 • تاریخچه باغبانی
 • فصل اول: ساختار گیاهان و طبقه بندی آنها
 • ریشه
 • شاخساره
 • جوانه
 • برگ
 • ماده
 • بخش های بذر
 • تعیین قوه نامیه
 • اصلاح نباتات
 • الگوی گواهی بذر
 • گروه بندی گیاهان باغبانی
 • گروه بندی گیاهان از نظر چرخه زندگی
 • گروه بندی از نظر شرایط محیطی
 • عادت رشد، شکل و نوع ساقه های هوایی
 • گروه بندی علمی
 • گروه بندی میوه های مناطق معتدله
 • گروه بندی میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
 • سبزی ها
 • گروه بندی سبزی ها بر اساس بخش های خوراکی
 • گروه بندی سبزی ها بر اساس پایداری
 • گیاهان زینتی
 • گیاهان متفرقه
 • فصل دوم: تأسيسات و ادوات باغبانی
 • تأسیسات و ادوات باغبانی
 • خزانه های هوای آزاد
 • سایبان
 • شاسی
 • گلخانه
 • گروه بندی از نظر شکل ساختمان
 • گروه بندی از نظر دما و درجه حرارت
 • عوامل محیطی مهم در گلخانه
 • مواد شفاف مورد استفاده در گلخانه
 • ابزارهای گلخانه
 • ابزارهای مهم باغبانی
 • ظروف کاشت
 • ماشین های کاشت
 • ماشین های داشت
 • ماشین های برداشت
 • فصل سوم: اصول هرس . اصول هرس و تربیت درختان
 • اهداف هرس
 • زمان هرسه
 • روش های هرس
 • انواع هرس
 • پارالیناژ
 • فرمهای مهم هرس
 • هرس دوکی(هرمی)
 • هرس جامی(گرد)
 • کوردون
 • شلجمی
 • هرس برگ
 • هرس پوست
 • هرس گل و میوه
 • خم سازی شاخه
 • فرم هرس درختانی که تا به حال هرس نشده اند
 • هرس مو
 • تربیت و هرس درختان گردو
 • هرس درختان بارده
 • تنک کردن
 • نکات اساسی در مورد هرس درختان
 • اهداف کلی تربیت درختان و درختچه ها
 • فصل چهارم: پیوند
 • پیوند زدن
 • مزایای پیوند
 • موارد استفاده از پیوند
 • نشانه های ناسازگاری
 • اصل گرفتن پیوند
 • زمان پیوند
 • انواع پیوند
 • شکمی (T)
 • پیوند لوله ای
 • پیوند وصله ای
 • پیوند چیپ
 • پیوندهای شاخه
 • پیوند اسکنه
 • پیوند ترصیعی
 • پیوند تاج
 • پیوند مجاورتی
 • پیوند نیمانیم (انگلیسی)
 • پیوند مهاری
 • اقسام پیوند در درختان گردو
 • بهترین نوع پیوند مربوط به برخی از درختان میوه
 • بهترین پایه ها برای برخی درختان میوه
 • فصل پنجم: ازدیاد گیاهان باغبانی
 • ازدیاد گیاهان
 • تکثیر به وسیله بذر(جنسی)
 • اهمیت و علل استفاده از بذر
 • شرایط نگهداری بذر
 • فرآیند جوانه زنی
 • زمان کاشت
 • تکثیر رویشی (غیرجنسی)
 • علل استفاده از تکثیر رویشی
 • انواع روش های تکثیر غیرجنسی
 • قلمه
 • قلمه های سخت چوب
 • قلمه های نیمه سخت چوب و نرم چوب
 • قلمه های علفی
 • قلمه برگ
 • قلمه جوانه
 • قلمه ریشه
 • عوامل محیطی مؤثر بر ریشه زایی
 • عوامل فیزیولوژیکی مؤثر بر ریشه زایی
 • ریشه دار کردن انگور در محیط آزاد
 • خوابانیدن
 • انواع خوابانیدن
 • دارد یا میخچه
 • لامبورد
 • بورس
 • براندی
 • ترک
 • جداسازی
 • کاشت و نگهداری درختان
 • فاصله ردیف ها و فاصله درختان روی ردیف ها
 • فاصله کاشت درختان و نام برخی ارقام مهم
 • احداث باغ
 • گونیا کردن
 • مطالعه شرایط لازم پیش از احداث
 • شرایط اکولوژیکی و آب و هوا
 • شرایط اقتصادی و اجتماعی
 • مقاومت درختان به شوری خاک
 • انتخاب نوع میوه جهت کاشت
 • فصل ششم: هورمون ها و کودها
 • هورمون ها
 • اکسینها
 • کاربرد هورمون اکسین در باغبانی
 • جیبرلین ها
 • کاربرد هورمون جیبرلین در باغبانی
 • سایتوکنینها
 • اتیلنها
 • کاربرد اتیلن ها در باغبانی
 • اسید آبسیزیک کودها
 • کودهای مخلوط
 • کودهای مایع
 • ارزیابی نیاز کودی گیاهان
 • نیتروژن (ازت)
 • فسفر
 • پتاس
 • کلسیم
 • گوگرد
 • آهن
 • بر
 • روی
 • فرم دادن کودها
 • چال کود
 • تأثیرات کود حیوانی
 • انواع کودهای آلی
 • کودهای بیولوژیک
 • تأثیرات کودهای بیولوژیک
 • تقسیم بندی کودهای بیولوژیک
 • کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس
 • فصل هفتم: عملیات آبیاری در باغبانی
 • آبیاری
 • انواع روش های آبیاری
 • آبیاری غرقابی
 • آبیاری نشتی
 • آبیاری کرتی
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری قطره ای
 • آبیاری زیرزمینی
 • محاسن آبیاری قطره ای
 • معایب آبیاری قطره ای
 • ساختار سوپرجاذب
 • نحوه عملکرد
 • مزایای استفاده از سوپرجاذب
 • منافع اقتصادی کاربرد سوپرجاذب
 • موارد کاربرد سوپرجاذب در باغبانی
 • کاشت نهال
 • انتقال نهال
 • درختان زیر پنج سال و درختچه ها
 • درختان میوه
 • خزانه نشاء
 • فصل هشتم: میوه کاری و سبزی کاری
 • درخت هلو
 • شناسایی شاخه های بارده در هلو
 • درخت آلو
 • نکاتی در مورد درختان آلو و هلو
 • آبیاری درختان هلو و آلو
 • آبیاری هنگام نهال کاری
 • انگور
 • انجیر
 • گردو
 • مشخصات گردوی ایرانی
 • کیوی
 • کشت توت فرنگی روی پلاستیک
 • سبزی کاری
 • سبزی های ریشه ای
 • سبزی های ساقه ای
 • سبزی های برگی
 • سبزی های میوه ای
 • گلهای شاخه بریده
 • سرخس ها
 • گیاهان گوشتی و کاکتوس ها
 • گیاهان آپارتمانی
 • اصول کلی کوددهی گیاهان آپارتمانی
 • فصل نهم: آفات، بیماری ها، علف های هرز
 • اهمیت حشره شناسی در کشاورزی
 • روش های مبارزه
 • مبارزه مکانیکی
 • مبارزه بیولوژیکی
 • رعایت اصول به زراعی
 • مبارزه تلفیقی
 • تقسیم بندی سموم
 • نکات مهم در استفاده از سموم
 • روش های مبارزه با آبدزدک
 • کاربرد روغن ها در مبارزه با آفات
 • ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
 • ماندگاری در محیط زیست
 • سمیت روغن
 • موارد مصرف
 • مفهوم بیماری در گیاهان
 • طبقه بندی بیماری های گیاهی
 • بیماری غربالی درختان هلو و آلو
 • سفیدک سطحی هلو
 • مبارزه
 • پیچیدگی برگ هلو(لب شتری)
 • آفات مهم درختان هلو و آلو
 • خسارات شته سبز هلو
 • کرم آلو
 • کنترل کرم آلو
 • کنترل شیمیایی
 • آفات و بیماری های مو
 • سفیدک داخلی مو
 • افات مو
 • آفات انار
 • روش های مبارزه با کرم گلوگاه
 • آفات و بیماری های تربچه
 • آفات و بیماریهای توت فرنگی آفات درختان کیوی
 • آفات و بیماریهای گردو
 • مخلوط قارچ کش بردو
 • روش های کنترل علفهای هرز
 • کاربرد خاکپوش (مالچ)
 • آفتابدهی
 • مبارزه مکانیکی
 • مبارزه شیمیایی
 • علف های هرز باغات و تاکستان ها
 • کنترل شیمیایی
 • نکاتی در مورد سموم آللوپاتی (دگرآسیبی)
 • گیاهان آللوپاتیک
 • فهرست منابع

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب اصول باغبانی با نگرشی کاربردی

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
244 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
مهندس عباس شعاعی- مهندس حامد رضایی
ناشر کتاب
مرز دانش
تعداد صفحات
244
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1397
دوره چاپ
پنجم
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب اصول باغبانی با نگرشی کاربردی

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب اصول باغبانی با نگرشی کاربردی

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب اصول باغبانی با نگرشی کاربردی
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.