دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب اصول احداث و مدیریت باغ میوه

Principles of Construction & Orchard Management Agricultural Educational

کد محصول : 9058471009

بهترین و جامع ترین کتاب برای باغدارانی که به دنبال احداث اصولی باغ میوه هستندما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب اصول احداث و مدیریت باغ میوه

"اصول احداث و مدیریت باغ میوه"

اهمیت اصول علمی احداث و مدیریت باغ و نقش آن در افزایش عملکرد محصولات باغی بر هیچکس پوشیده نیست. برای افزایش عملکرد محصولات باغی باید سطح علمی باغداران، دانشجویان و دانش پژوهان را افزایش داد. یکی از راه های فارغ آمدن بر این هدف انتشار مطالب علمی و تجربی درزمینه احداث و نگهداری باغ و علوم وابسته به آن می باشد.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: تاریخچه باغبانی درختان میوه
 • نقش و اهمیت درختان میوه در زندگی انسان
 • نقش اقتصادی درختان میوه
 • فصل دوم: احداث باغ
 • عوامل موثر در احداث باغ
 • انتخاب محل باغ
 • عوامل تعیین کننده اقلیم منطقه
 • دمای حداقل زمستانه و وجود سرمای دیررس بهاره
 • شدت یا ضعف تابش نور خورشید
 • دمای مناسب در فصل رشد
 • طول فصل رشد
 • دوری و نزدیکی به آب های سطحی
 • میزان بارندگی
 • شرایط خاک منطقه
 • شیب زمین
 • باد غالب
 • بادهای موسمی
 • تگرگ و برف
 • رطوبت نسبی هوا
 • آب کافی و مناسب
 • آماده کردن محل باغ
 • تسطیح زمین
 • کودپاشی
 • شخم عمیق
 • دیسکزدن
 • ماله کشی
 • گونیا کردن زمین
 • تعیین محل گودها (محل کاشت نهال) یا تهیه نقشه کاشت و تعیین محل کشت درختان
 • گودبرداری یا چاله کنی
 • آماده کردن چاله های هرس نهال
 • هرس نهال
 • هرس ریشه
 • ضدعفونی یا عملیات پرالیناژ
 • استفاده از قیم
 • آبیاری نهال
 • آبیاری تحت فشار
 • سیستم های مختلف کاشت درختان میوه
 • انواع سیستم کاشت
 • گرده افشانی
 • استفاده از درختان گرده زا در احداث باغ
 • معیارهای لازم برای انتخاب درختان گرده زا
 • روش کاشت درختان گرده زا
 • مدیریت کف باغ
 • آبیاری باغ
 • تنظیم آب آبیاری
 • نفوذ آب
 • تخلیه جایز
 • نیازهای آبی و روش های تخمین ETc
 • آبیاری کاهشی تنظیم شده
 • تغذیه از طریق سیستم آبیاری (فرتیگیشن)
 • سود کوددهی از طریق سیستم آبیاری – میکرو
 • وسایل تزریق
 • جذب موادغذایی توسط گیاه
 • نامطلوب بودن شرایط خاک برای جذب موادغذایی
 • تشخیص حالت عناصر غذایی
 • تجزیه های خاک
 • تجزیه گیاه
 • نیاز کودی درختان
 • زمان کاشت نهال
 • فاصله درختان
 • نیاز سرمایی
 • خسارت یخ زدگی
 • مکانیزم خسارت یخ زدگی
 • عوامل موثر بر شدت سرمازدگی و یخ زدگی
 • روش های مقابله با سرمازدگی
 • تنک کردن میوه درختان
 • فصل سوم: تاسیسات باغبانی
 • وسایل دستی تهیه زمین
 • گلخانه
 • ساختمان و شکل گلخانه
 • گلخانه یکطرفه
 • گلخانه دوطرفه
 • گلخانه نیمه دوطرفه
 • گلخانه کمانی یا منحنی
 • گلخانه های چند واحدی
 • میزان حرارت گلخانه
 • گلخانه گرم و خشک و گرم و مرطوب
 • گلخانه سرد
 • گلخانه نیمه گرم
 • پیش رس کردن و فواید آن
 • گلخانه ثابت
 • گلخانه متحرک
 • تونل های پلاستیکی
 • تاسیسات و تجهیزات داخلی گلخانه
 • آبیاری گلخانه ها
 • آبیاری تحت فشار
 • گاز کربنیک در گلخانه ها
 • زهکشی گلخانه
 • بادشکن
 • انواع پوشش های گلخانه ای
 • سکو ها و بستر کشت
 • نحوه قرار گرفتن سکوها
 • سکوها و بسترهای زمینی گل های بریده
 • اسکلت
 • جریان هوا در گلخانه
 • کنترل شرایط محیطی گلخانه
 • درجه حرارت در گلخانه ها
 • فصل چهارم: فعالیت های حیاتی و تقسیم بندی گیاهان
 • گیاهان یکساله
 • گیاهان دوساله
 • گیاهان چندین ساله
 • دوران قبل از باروری
 • مرحله باروری افزاینده
 • مرحله باروری ثابت
 • مرحله باروری کاهنده
 • مرحله پیری
 • تأثیر آب و هوا در باغبانی
 • گیاهان مناطق سردسیر
 • گیاهان مناطق نیمه گرمسیری
 • مناطق گرم و مرطوب
 • مناطق گرم و خشک
 • طبقه بندی گیاهان بر اساس عادت رشدی و شکل و نوع ساقه هوایی
 • گیاهان چوبی یا خشبي
 • گیاهان علفی ها
 • گروه بندی گیاهان بر اساس عکس العمل به طول روز
 • علل ریزش میوه درختان
 • عوامل موثر بر گل دهی
 • عوامل داخلی
 • عوامل بیرونی موثر بر گل دهی
 • فصل پنجم: تکثیر
 • تکثیر جنسی
 • مزایای بذرکاری
 • معایب کشت و کار با بذر
 • روش های بذر کاری
 • تیمارهای قبل از کاشت
 • روش های ازدیاد و تکثیر نباتات به وسیله غیرجنسی
 • ازدیاد به وسیله قلمه
 • شرایط موفقیت در قلمه زدن
 • قلمه در نبانات گوشتی و شیره دار
 • انواع مختلف قلمه
 • قلمه پیوندی
 • خوابانیدن شاخه
 • قلمه ريشه
 • پیوند
 • پیوند جوانه ای
 • پیوند جوانه ای شکمی
 • پیوند جوانه ای شکمی معکوس
 • انجام عمل پیوند شکمی
 • پیوند جوانه ای شکمی قطعه ای (وصله ای)
 • پیوند جوانه ای لوله ای
 • مراقبت های لازم پس از پیوند
 • پیوند جوانه چوبی یا قاشی (چیپ بادینگ)
 • پیوند زینی
 • پیوند شاخه بریده جانبی
 • پیوند جانبی زیر پوستی (زیرپوستی تاجی)
 • پیوند جانبی زیرپوستی نیمانیم
 • پیوند جانبی نیمانیم شکافدار
 • پیوند جانبی شکافی
 • پیوند جانبی ساده
 • پیوند اسکنه ای
 • پیوند برشی یا ترصیعی
 • پیوند پوست (تاجی)
 • پیوند روی ریشه
 • پیوند ریشه پرورنده
 • چسب پیوند
 • فصل ششم: هرس
 • فواید هرس
 • اصول و روش های مختلف هرس
 • وسایل هرس
 • مراقبت های لازم بعد از هرس
 • روش های عمل هرس
 • انواع برش در زمان هرس
 • مراحل مختلف هرس و طرز عمل
 • هرس درختان کهنسال
 • هرس میوه و شکوفه
 • مزایای روش شیمیایی نسبت به دو روش دستی و مکانیکی
 • ایرادات وارده بر تنک کردن شیمیایی
 • پرورش هرس از نظر فرم
 • انواع هرس با توجه به سن درخت
 • انواع هرس فرم دهی
 • هرس باردهی درختان میوه
 • عامل اصلی در سال آوری در درختان میوه
 • فصل هفتم: درختان گرمسیری، معتدله و سردسیری
 • گیاه شناسی درخت پسته
 • ارقام بسته
 • کله قوچی
 • اوحدی
 • سیف الدینی
 • خنجری دامغان
 • ارقام نر
 • پایه های پسته
 • تکثیر پسته
 • جوانه زدن و کاشت بذرها
 • طرز کشت بذر پسته در محل
 • انتقال نهال ها از گلدان
 • انتقال به داخل باغ
 • پیوند
 • شرایط محیط مناسب برای رشد درختان پسته و مشکلات آنها
 • نقشه و طراحی باغ
 • تراکم درختان پسته
 • گل انگیزی، گرده افشانی و تشکیل میوه
 • برطرف نمودن کمبود عناصر کم مصرف
 • برداشت و عملیات بعد از برداشت
 • انجیر
 • منشا و نمو اولیه و پراکندگی انجیر
 • اهمیت کشت انجیر و گسترش آن در دنیا و ایران
 • گیاه شناسی
 • ترکیبات و فواید
 • سطح زیر کشت و تولید
 • نوع خاک
 • آب و هوا
 • میزان حرارت هوای محل
 • گرما و رطوبت
 • باران و تگرگ
 • طبقه بندی انجیرها
 • گونه ها و ارقام انجیر
 • انجیر معمولی
 • رشد میوه و تولید محصول
 • ازدیاد و کاشت درخت انجیر
 • ریز ازدیادی
 • تهیه زمین
 • فاصله کشت و روش کاشت درخت انجیر
 • طرز رویش شاخ و برگ انجیر و میوه دادن آن
 • هرس درخت انجیر
 • اعمالی که جهت حاصل خیزی زمین انجام می شود
 • مقدار محصول انجیر
 • گل دهی و گرده افشانی و میوه دهی
 • رشد میوه و تکامل آن
 • عوامل فیزیولوژیکی مؤثر در انجیر
 • برداشت محصول درخت خرما
 • کشت درخت خرما در ایران
 • گیاه شناسی خرما
 • آب و هوا و خاک
 • تکثیر درخت خرما
 • فاصله و موقع کشت درخت
 • عملیات کاشت نهال خرما
 • طرز آبیاری
 • رشد و تکامل میوه
 • ریزش طبیعی میوه
 • فاکتورهای مؤثر در تکامل میوه
 • انواع مختلف خرما
 • اصلاح درختان خرما
 • ترکیبات شیمیایی میوه خرما
 • فواید و فراورده های نخل
 • هرس خرما
 • تغذیه نخل خرما
 • کودهای شیمیایی
 • تنک کردن خوشه در خرما
 • تنظیم خوشه های میوه
 • علل کمی محصول درختان خرما در نخلستان های ایران
 • مواظبت از خرما در روی نخل
 • برداشت محصول خرما
 • صادرات خرما
 • محصولات فرعی خرما
 • اهميت انبه در دنیا موقعيت انبه در ایران
 • موقعیت انبه در استان هرمزگان
 • ارزش اقتصادی و موارد مصرف انبه
 • ترکیبات غذایی انبه
 • تاریخچه، خاستگاه و پراکنش انبه
 • گیاه شناسی انبه
 • سهم خصوصیات فیزیولوژیکی انبه
 • گرده افشانی و تشکیل میوه
 • رشد و نمو میوه
 • ازدیاد انبه
 • ورود به شرایط اقلیمی مورد نیاز رویش و پرورش انبه
 • قیمت ها و ارزش تولید و هزینه درآمد
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی
 • زیتون
 • محل انتشار و قدمت زیتون
 • ارقام زیتون
 • انواع زیتون در ایران
 • محصولات زیتون و اهمیت آنها
 • موارد استفاده زیتون
 • اهمیت اقتصادی زیتون
 • گیاه شناسی زیتون
 • آب و هوا و خاک
 • تراکم کاشت
 • هرس درخت زیتون
 • تربیت درختان در باغات متراکم
 • دوران جوانی تولید محصول
 • روش های ازدیاد درخت زیتون
 • کشت درخت در محل اصلی
 • اصلاح و بهبود زيتون
 • تغذیه زیتون
 • گل دهی در زیتون
 • فنولوژی زيتون
 • گل انگیزی در زیتون
 • تمایزیابی گل ها
 • کنترل های داخلی
 • تنظیم کننده های رشد گیاهی
 • گرده افشانی در زيتون
 • خود ناسازگاری در زیتون
 • تشکیل میوه در زیتون
 • رشد میوه
 • تغییرات شیمیایی در طی مراحل تکامل میوه
 • سال آوری در زيتو
 • برداشت زیتون
 • آفات و امراض مهم زیتون
 • انار
 • آب و هوا
 • نیاز سرمایی
 • خاک انار
 • تکثیر انار
 • هرس انار
 • فاصله بین درختان
 • آفات و امراض انار
 • گیاه شناسی
 • شرایط آب و هوایی
 • شرایط خاک
 • طریقه ازدیاد موز
 • في جو آ
 • سازگاری
 • عادت رشدی
 • آووکادو
 • گیاه شناسی
 • جنس ها و گونه های مهم
 • منشأ و حوزه پراکنش
 • تاریخچه آواکادو در ایران
 • نژادهای آواکادو
 • اقلیم شناسی
 • درخت شناسی آواکادو
 • گل آذین و گل
 • گرده افشانی و بارآوری
 • ارقام
 • تکثیر و مدیریت خزانه
 • آماده سازی زمین
 • طرح کاشت و انتقال نهال
 • آبیاری
 • هرس
 • مدیریت بیماری ها
 • مدیریت آفات
 • برداشت میوه
 • تیمارهای پس از برداشت
 • مصرف
 • پاپایا (خربزه درختی)
 • گیاه شناسی
 • منشاء و پراکنش
 • آماده سازی مزرعه برای کاشت
 • انتقال و فاصله بندی نهال ها
 • آبیاری
 • تغذیه درخت
 • مدیریت بیماری ها
 • مدیریت آفات
 • برداشت و حمل و نقل خربزه درختی
 • تیمارهای بعد از برداشت
 • آناناس
 • منشاء و پراکنش
 • اقلیم شناسی
 • گروه ها و ارقام آناناس
 • رشد، نمو و تکثیر آناناس
 • مواد گیاهی و ازدیاد آناناس
 • آماده سازی زمین
 • ضدعفونی کاشت
 • تنظیم فاصله کاشت
 • آبیاری
 • تغذیه
 • مواد شیمیایی محرک گل دهی
 • مدیریت بیماری ها و آفات آناناس
 • بیماری ها و نماتد
 • آفات
 • برداشت
 • عمليات بعد از برداشت
 • بیماری های فیزیولوژیک خرمالو
 • آب و هوا
 • کیوی
 • مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان
 • سابقه و موقعیت کیوی در ایران
 • گیاه شناسی کیوی
 • آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی
 • هرس کردن
 • نحوه باروری و به نژادی کیوی
 • روش های کاشت نهال های کیوی در باغ
 • روش جدید افزایش بارآوری
 • به نژادی کیوی
 • تکثیر از طریق بذر
 • کشت برگ
 • کشت لپه
 • کشت جنین
 • برداشت کیوی
 • انبارداری کیوی
 • ارزش غذایی و مصارف کیوی
 • محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی
 • از گیل
 • مشخصات بتانیکی
 • طرز تکثیر و تولید مثل
 • آب و هوا و خاک
 • موارد استفاده
 • نارنگی Citrus nobilis= Citrus Reticuiata
 • پرتقال
 • C . Sinensis Sweet Orange
 • لیمو ترش مازندرانی یا ایتالیایی (Lemon) C . litmonia
 • لیمو عمانی lime . C . myrtifolia
 • گریپ فروت C . paradise ) grape fruite)
 • دارابی shudak (pomele C. grandis)
 • بالنگ یا بادرنگ (سیتروس مدیکا medica)
 • لیمو آب شیراز (Citrus Arantifolia)
 • لیمو شیرین
 • نارنج (سیتروس مورانتیوم)
 • شدوک (سیتروس ماکزیما)
 • کاشت مرکبات در گلدان
 • مقایسه ی مرکبات با سایر درختان میوه
 • آب و هوا و خاک
 • آبیاری مرکبات
 • ازدیاد مرکبات
 • تهیه خزانه مرکبات
 • طرز نگهداری بذر مرکبات
 • پیوند مرکبات
 • کشت درخت در محل اصلی
 • شرایط لازم برای کاشت نهال درختان
 • کاشت نهال مرکبات
 • فاصله کشت درختان
 • هرس درختان مرکبات
 • تغذیه ی گیاهان از طریق برگ
 • مشکلات درختان مرکبات در تابستان
 • ریزش پیش از برداشت
 • ریزش برگ یا مرگ سر شاخه
 • کیفیت میوه
 • تاک یا مو
 • اصل و قدمت گیاه
 • مشخصات گیاه شناسی تاک
 • پیدایش گل و میوه در بوته
 • انواع مختلف گل انگور
 • عمل هرس
 • انواع مختلف انگور
 • شرایط کاشت
 • ازدیاد انگور
 • انواع مختلف پیوند
 • احداث موستان
 • موکاری دیم در ایران
 • موکاری آبی
 • نوع انگور
 • تأثیر نوع وسیله کار در فاصله بین خطوط
 • طول ردیف کاشت
 • تهیه زمین
 • اشکال مختلف پرورش مو
 • اقسام و شکل های مختلف قيم در موکاری
 • روش های بالا بردن کیفیت انگور
 • مشخصات گیاه شناسی شرایط کشت
 • شرایط کشت درختان سیب
 • مشخصات گیاه شناسی
 • عمل لقاح و تشکیل میوه
 • رشد میوه
 • ریزش میوه
 • درختان میوه از لحاظ راندمان میوه چینی
 • درختان از نظر رشد و نمو
 • پایه های سیب و طرز ازدیاد آنان
 • فرم های درختان سیب
 • هرس درختان سیب
 • واریته های مختلف سیب
 • شناسایی مهمترین واریته های خارجی سیب
 • شرایط کشت گلابی
 • ریزش میوه
 • تکثیر درختان گلابی
 • فرم های درختان گلابی
 • هرس درخت گلابی
 • کوددهی در گلابی
 • واریته های گلابی
 • شناسایی مهمترین واریته خارجی گلابی
 • هلو
 • اصل و قدمت و انواع وحشی
 • شرایط کشت هلو
 • مشخصات گیاه شناسی
 • ازدیاد درخت هلو
 • فرم های مختلف کاشت
 • واریته های هلو
 • زردآلو
 • شرایط کشت
 • تشکیل و رشد میوه
 • چگونگی باروری و تشکیل جوانه های گل
 • شرایط اقلیمی
 • تکثیر
 • واریته های زردآلو
 • گیلاس و آلبالو
 • اصل و قدمت گیلاس و آلبالو
 • شرایط کشت
 • برداشت محصول
 • کودهای لازم برای پرورش درختان گیلاس و آلبالو
 • فرم های مختلف درختان گیلاس و آلبالو
 • تکثیر و ازدیاد پایه های گیلاس و آلبالو
 • واریته های خارجی گیلاس
 • گوجه و آلو
 • مشخصات گیاه شناسی
 • کودهای لازم برای پرورش درختان گوجه و آلو
 • پایه های درختان گوجه و آلو
 • واریته های گوجه و آلو
 • فندق
 • نیاز اکولوژیکی
 • تکثیر
 • تاریخ و فواصل کاشت
 • هرس
 • نیاز کودی فندق
 • آبیاری
 • زمان باردهی فندق
 • تشکیل گل و گرده افشانی در فندق
 • انبارداری میوه فندق
 • مبارزه با آفات
 • ارزش غذایی فندق
 • درخت گردو
 • منشأ و انتشار گردو
 • گرده افشانی در گردوها
 • ریزش گل و میوه
 • میوه گردو
 • کیفیت گردو (مغز)
 • شکل میوه
 • دانه یا بذر گردو و ارزش غذایی آن
 • درشتی دانه گردو
 • الگوی رشد میوه
 • ارقام گردو
 • کاشت و تکثیر درخت گردو
 • خاک مناسب کاشت نهال گردو
 • آبیاری درخت گردو
 • کوددهی درخت گردو
 • آفت ها و بیماری های درخت گردو
 • هرس کردن درخت گردو
 • برداشت محصول گردو
 • درخت بادام
 • نیاز اکولوژیکی
 • ازدیاد گیاه
 • مقدمات قبل از کاشت
 • پایه های انتخابی
 • تغذیه
 • آبیاری
 • مبارزه با علف های هرز
 • برداشت

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب اصول احداث و مدیریت باغ میوه

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
539 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
داریوش شیراوند
ناشر کتاب
آموزش و ترویج کشاورزی
تعداد صفحات
539
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1396
دوره چاپ
چهارم
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب اصول احداث و مدیریت باغ میوه

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب اصول احداث و مدیریت باغ میوه

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب اصول احداث و مدیریت باغ میوه
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.