دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان

Mycology & Fungal Diseases of Plants Agricultural Educational

کد محصول : 3419026009

قبل ار اختراع میکروسکوپ و حتی ذره بین های ساده، علم قارچ شناسی منحصر به قارچ های چتری بود که از گذشته ای نامعلوم شروع شده استما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان

"قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان"

 

هر چند تاکنون کتاب ها و جزوه های درسی گوناگونی تألیف و به رشته تحریر در آمده است اما هر نوشته ای می تواند نکاتی را در برداشته باشد که تکرار آن خالی از لطف نیست. مجموعه حاضر ابتدا اطلاعاتی از قارچ شناسی را بطور اجمال در اختیار قرار می دهد سپس اصول بیماری شناسی و نمونه هایی از بیماری های قارچی گیاهان را به صورت تاریخچه، جنبه های اقتصادی زیان، علائم بیماری، عامل بیماری، زیست شناسی، اپیدمیولوژی و کنترل را تشریح می نماید. در پایان تعدادی از منابع مورد استفاده فارسی و خارجی آمده و واژه هایی که در این علوم بکار رفته شرح داده شده است. به امید آن که این نوشتار برای دانشجویان، کارشناسان رشته های گیاه پزشکی، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی و خاکشناسی مفید باشد.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 

 • فهرست مطالب
 • بخش اول: قارچ شناسی
 • فصل اول: سلسله قارچ ها
 • اهمیت قارچ ها
 • فصل دوم:مشخصات قارچ ها
 • دیواره قارچی و رشد
 • ضمائم هیفی
 • اجزاء قارچی
 • تکثیر و اسپورها
 • سازگاری جنسی
 • رده بندی قارچ ها
 • سلسله ها
 • فصل سوم: شاخه كيتريديوميكوتا، رده کیتریدیومیست
 • طبقه بندی
 • فصل چهارم: شاخه زیگوميكوتا، رده زیگومیست
 • رده تریکو میست
 • فصل پنجم: شاخه آسكوميكوتا، رده آسكوميست
 • مشخصات عمومی
 • دوترومیست
 • نامگذاری و رده بندی
 • قارچ های کنیدیوم دار همراه با بندپایان
 • اسکو میست های ابتدایی (آرکی آسکو میست ها)
 • مخمرهای آسکو میستی
 • اسکومیست های رشته ای
 • آسکو میست های رشته ای پریتسیوم دار (پیرنومیست)
 • رده بندی پیرنومیست ها
 • اسکومیست های رشته های آپوتسيوم در
 • اسکو میست های رشته ای با اسکواستروما، رده لوکولواسکو میست
 • سایر اسکومیست های رشته ای، اريز يفال (سفیدکهای سطحی)
 • فصل ششم: شاخه بازیدیومیکوتا
 • مقدمه ای از بازیدیومیست ها
 • قارچ های چتری
 • قارچ های کلاهدار
 • قارچ های عامل زنگ
 • قارچ های عامل سیاهک
 • راسته هایی از بازیدیومیستها
 • راسته پرونوسپورال (فيتوفتراها، پی تیوم ها و سفیدک های داخلی)
 • فصل هشتم: شاخه هيفوکیتریدیومیکوتا (از سلسله استراسنوپیلا)
 • فصل نهم: شاخه لابیرنتولومیکوتا از سلسله استراسنوپیلا
 • فصل دهم: شاخه پلاسمودیوفوروميكوتا (کپکهای لزج انگل داخلی)
 • فصل یازدهم: شاخه ديكتيواستلیومیکوتا (کپک های لزج سلولی)
 • فصل دوازدهم: شاخه آکرازیومیکوتا
 • فصل سیزدهم: شاخه میکسومیکوتا
 • راسته لیکالس
 • راسته اکینواستلیالس
 • راسته تریشیالس
 • راسته فیزارالس
 • راسته أستمونيتالس
 • راسته سر آتومیکالس
 • فصل چهاردهم: سؤالات قارچ شناسی
 • بخش دوم: بیماری های قارچی گیاهان
 • فصل اول: اصول بیماری شناسی گیاهی
 • تعریف بیماری های گیاهی
 • اهمیت بیماری های گیاهی
 • تاریخچه بیماری های گیاهی
 • چگونگی و مراحل مختلف بوجود آمدن بیماری در گیاه
 • علائم بیماری های گیاهی
 • اثرات عامل بیماری زا در فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه
 • انواع بیماری در گیاهان
 • فصل دوم: شاخه Zygomtycota
 • پوسیدگی نرم میوه و سبزیجات بوسیله ریزوپوس
 • فصل سوم: شاخه Ascomycota
 • آسکومیست های اولیه
 • بیماری های در اثر تافرینالس
 • بیماری پیچیدگی برگ هلو
 • بیماری انبانک با خیارک آلو
 • بیماری کپک زدگی در اثر قارچ های جنس پنی سیلیوم
 • بیماری های ناشی از قارچ های جنس آسپرژیلوس
 • بیماری های ورتیسیلوز پنبه
 • بیماری های فوزاریومی
 • پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی
 • بیماری فوزاریوز سنبله گندم
 • بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی
 • بیماری پوسیدگی طوقه برنج
 • بیماری های پوسیدگی پیاز و سیر
 • بیماری لکه قهوه ای یا لکه موجی سیب زمینی
 • بیماری لکه قهوه ای کاهو
 • بیماری لکه گرد برگ چغندر قند
 • بیماری لکه سیاه اسفناج
 • بیماری دیپلودیا در ذرت (بیماری پوسیدگی ساقه، خوشه و سوختگی گیاهچه)
 • بیماری لکه قهوه ای برنج
 • بیماری پیچیدگی و سیاه شدن خوشه و برگ گندم
 • بلاست برنج
 • بیماری پوسیدگی سفید ریشه
 • بیماری لکه آجری بادام
 • بیماری لکه قرمز برگ آلو و گوجه
 • بیماری لکه سیاه سیب
 • لکه سیاه گلابی
 • بیماری لکه سفید برگ گلابی
 • لکه برگی توت فرنگی بیماری ارگوت (سیخک) در غلات
 • بیماری مرگ نارون
 • پوسیدگی قهوه ای درختان میوه هسته سخت
 • بیماری لکه قهوه ای یونجه
 • بیماری پوسیدگی ریشه کاهو
 • پوسیدگی خاکستری توت فرنگی
 • بیماری فومازین مرکبات
 • سفیدک های پودری (سطحی) گیاهان
 • سفیدک سطحی گندم
 • سفیدک سطحی کدوئیان
 • سفیدک سطحی چغندر قند
 • سفیدک سطحی مو
 • سطحی سفیدک سطحی رز
 • سفیدک سطحی سیب
 • سفیدک سطحی پسته
 • سفیدک سطحی شمشاد
 • بیماری فتیله نارنجی درختان میوه
 • بیماری برف زدگی نخود
 • سینوریرز برگ گندم
 • بیماری غربالی درختان میوه
 • آنتراکنوز کدوئیان
 • فصل چهارم: شاخه Basidiomtycota
 • زنگ لوبیا
 • بیماری زنگ چغندر
 • زنگ میخک
 • زنگ های گندم
 • زنگ سیاه غلات
 • زنگ برگ یا قهوه ای گندم
 • زنگ خطی با زنگ زرد غلات
 • زنگ میمون
 • سیاهک آشکار جو و گندم
 • سیاهک ذرت
 • سیاهک سخت یا سیاهک پنهان جو
 • سیاهک کارنال یا سیاهک بخشی
 • سیاهک برگی گندم
 • سیاهک پنهان گندم
 • سیاهگ پا کوتاه گندم
 • بیماری پوسیدگی ریشه سیب زمینی، یا شانکر ریزوکتونیایی
 • پوسیدگی بنفش ریشه چغندر
 • پوسیدگی قهوه ای ریشه چغندر
 • بیماری سوختگی غلاف برگ برنج
 • پوسیدگی ریشه توسط قارچ عسلی
 • فصل پنجم: شاخه Oomycota
 • سفیدک دروغی یا داخلی سیب زمینی
 • بیماری گموز مرکبات
 • بوته میری جالیز
 • بیماری های پی تیومی
 • بیماری های قارچی در اثر گونه های خانواده پرونوسپوراسه
 • بیماری سفیدک داخلی توتون
 • بیماری سفیدک داخلی پیاز
 • سفیدک داخلی لوبیا روغنی
 • سفیدک داخلی چغندر قند
 • سفیدک داخلی اسفناج
 • سفیدک داخلی مو
 • سفیدک داخلی کاهو
 • فصل ششم: سؤالات بیماری های قارچی گیاهان
 • منابع مورد استفاده
 • واژه نامه
 • فهرست نمايه
 • فهرست شکل ها
 • خلاصه ای از تأثیر قارچ ها در زندگی انسان
 • دیاگرام برش از آپوتسيوم، بدنه اصلی ممکن است از انواع بافت تشکیل شده باشد
 • چرخه زندگی Rhyrisma acerinum
 • آپوتسيوم فنجانی شکل Sclerotinia
 • آپوتسيوم ساقه دار Sclerotinia
 • چرخه زندگی Monilinta fracticola
 • چرخه زندگی Venturia inequalis
 • مشخصات طبقه بندی Erysiphales
 • فرضیه تحولات بازیدیومیست بر اساس مرفولوژی ترادف rDNA
 • زئوسپورانژیوم ها، مراحل مختلف آزاد شدن زنوسپور در Saprolegnia
  • Ferax
 • مشخصات اسپورانژیوفور پنج جنس از Peronosporaceae
 • دیاگرام تولید تال از زئوسپور تاژکدار در سه خانواده Hyphiochytriomycota
 • چرخه زندگی Rhizidiomyces apopltysattas
 • دیاگرام سلولهای رویشی دوکی شکل از یک توده رشدی Labyrinthula
 • تال رویشی Thraustachytrium
 • چرخه زندگی پلاسمودیوفوریدهای معمولی
 • چرخه زندگی Dictyostelitem discoideum
 • آمیب نوع لیماکس Acrasis rosea
 • چرخه زندگی Acrasis rosed
 • چرخه زندگی myxomycete هتروتالیک
 • اولین نقاشی مربوط به یک بیماری قارچی
 • چرخه بیماری پوسیدگی نرم میوه ها و سبزیجات در اثر Rhizopus sp
 • چرخه بیماری پیچیدگی برگ هلو و انبانک آلوده
 • بیماری انبانک آلو (میوه های آلو)
 • سه نوع کنیدیوفور در جنس Penicillium
 • چرخه زندگی Talaromyces flavus
 • کنیدیوفور و كنیدی های تسبیحی قارچ آسپرژیلوس
 • چرخه بیماری پوسیدگی فوزاریومی گوجه فرنگی
 • کنیدی و کنیدیوفورهای Botrytis allii
 • بیماری برگی در اثر قارچ های آسکو میست و ناقص Alternaria sp
 • کنیدیوفور و كنیدی های Cercospora beticola
 • شکل کنیدی های قارچ عامل بلاست برنج
 • چرخه زندگی Venturia inadequalis قارچ هتروتالیک
 • چرخه زندگی Claviceps purpurea عامل ارگوت غلات
 • چرخه بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه های هسته دار
 • قارچ Pseudopeziza trifolit f
 • کنیدیوفور و کندی های Botrytis cinered
 • سفیدک سطحی (حقیقی) گندم
 • هوستوریوم قارچ Blumeria در سلول اپیدرمی برگ گندم
 • چرخه بیماری سفیدک سطحی رز در اثر S . pannosa var , rosae
 • انواع تلوتوسپور و چهار نوع اسيوم در قارچ های عامل زنگ در گیاهان
 • سیکل زندگی بیماری زنگ سیاه (خطی) ساقه گندم
 • اوردیوسپورها و تلیوسپورهای گونه های Puccinia
 • سیکل بیماری سیاهک آشکار گندم و جو
 • سیکل بیماری سیاهک ذرت
 • تلیوسیورهای گونه T caries،، Tilletia laevis و T Controversa
 • چرخه زندگی Tilletia caries
 • سیکل زندگی Rhizoctonia solani
 • چرخه بیماری پوسیدگی های ریشه درختان در اثر Armillaria melled
 • چرخه بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
526 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
دکتر سید محمود اخوت-دکتر سید جواد زاد
ناشر کتاب
آییژ
تعداد صفحات
526
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1388
دوره چاپ
دوم
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.