منو محصولات
سبد خرید

    سبد خرید شما خالی است.

كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری

High Dense Nature 21.21.21 1Litr Fertilizer

کد محصول : 9756418001

کود 21-21-21 یـک کـود تعادلـی نیتـروژن پتاسـیم و فسـفر بــه شــکل سوسپانســیون هست که بـدلیـل مـواد اولیـه بسـیار عالـی که داره بسـیار کارآمـد و قابـل جـذب شده



قیمت :

295,000 تومان
كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری

NPK 21 21 21

کود مایع نیچر حاوی 21%نیتروژن 21%فسفر و 21%پتاسیم  می باشد.

نقش نیتروژن در گیاه : کمک به فتوسنتز و بهبود کیفیت محصول، افزایش بذر و میوه، رشد سریع تر شاخ و برگ گیاهان از مزایای استفاده از نیتروژن است .
نقشش فسفر در گیاه : مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است همچنین فسفر به ریشه زایی بهتر و گلدهی بهتر کمک می کند.
نقش پتاس در گیاه : در گیاهان زینتی به گلدهی و در درختان به درشت شدن میوه و رسیدن میوه کمک زیادی می کند.

کود 21-21-21 یـک کـود تعادلـی از نیتـروژن پتاسـیم و فسـفر بــه شــکل سوسپانســیون میباشــد کــه بــرای تمــام گیاهــان درتمامــی مراحــل رشــد مناســب میباشــد.  

کود 21-21-21یــک منبــع اضافــی از نیتــروژن فســفر و پتاســیم کـه بـه سـادگی بـرای بافت هـای گیاهـی در مصـرف محلـول پاشـی قابــل جــذب اســت ارائــه میدهــد.

بـه دلیـل مـواد اولیـه بسـیار عالـی و بـا کیفیـت کـه در تولیـد ایـن ترکیـب بـه کار رفتـه منابـع نیتـروژن و فسـفر و پتاسـیم موجـود در آن بسـیار کارآمـد و قابـل جـذب میباشـد

ایـن ترکیـب بـرای اثربخشـی هـر چـه بهتـر بـا عناصـر ریـز مغـذی بــه فــرم کات کــه کامـلـاً قابــل جــذب میباشــد تقویــت شــده اســت.

میزان مصرف:

محلول پاشی برگی
گیاهان باغی: 2 تا 4  لیتر در 1000 لیتر آب
گیاهان زراعی صیفی جات: 3 تا 4 لیتر در 1000 لیتر آب

سیستم آبیاری
گیاهان باغی:  3 تا 5 لیتر در هکتار
گیاهان زراعی صیفی جات: 3 تا 5 لیتر در هکتار

خصوصیات بارز:
افزایــش تولیــد بــه دلیــل تأمیــن اصلی تریــن نیازهــای گیــاه بــه صــورت کامــل و همزمــان
افزایــش عملکــرد بــه دلیــل جــذب کامــل نیتــروژن موجــود در ایــن ترکیــب

ادامه توضیحات
مشخصات کالا كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده
یونان
حالت محصول
مایع
مقدار و محتوی هر بسته
1 لیتر
وضعیت تولید محصول
تولید و بسته بندی خارجی و اورجینال
جنس بسته بندی
پلاستیک
تاریخ تولید
2020
تاریخ انقضاء
2023
مناسب برای
مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی
امکان تحویل و ارسال با
پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری کالا از انبار مرکزی شرکت
هزینه ارسال این کود
با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است
تعداد محصول در هر کارتن مادر
12

مشخصات فنی محصول

تجزیه و آنالیز
21.21.21
حلالیت در آب
دارد
قابلیت اختلاط
دارد
قابل مصرف در
محصولات زراعی -- محصولات باغی -- محصولات گلخانه ای -- گل و گیاه زینتی و آپارتمانی
قابلیت مصرف بصورت
محلولپاشی -- آبیاری

ویژگی های محصول

استفاده از این کود باعث کاهش
کمبود عناصر
استفاده از این کود باعث افزایش
رشد رویشی گیاه -- گلدهی -- میوه دهی -- ریشه زایی بهتر -- درشتی میوه
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
فرم درخواست خرید عمده كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری