دسته بندی محصولات
سبد خرید من

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی فناوری جون.کائو

Cultivation of Edible And Medicinal Fungi Jun Cao Technology Agricultural Educational

کد محصول : 5179462009

این کتاب برای تولید قارچ بسیار سودمند خواهد بود. تولید قارچ سبب سرمایه گذاری منطقی، اشتغالزایی و تولید یک منبع غذایی با ارزش پروتئینی می گردد.ما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

کتاب کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی فناوری جون.کائو

"کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی (فناوری جون-کائو)"

کاشت و پرورش قارچهای خوراکی و دارویی به روش فن آوری جون - کائو تکنیکی جامع و جدید، با ارزش علمی بالا و کارایی معنی دار اقتصادی و اکولوژیکی می باشد. این روش نیاز به سرمایه گذاری اندکی دارد که حتی جوامع روستایی نیز به راحتی می توانند آن را تأمین نمایند.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: تاریخچه
 • قارچ ها
 • ساختار قارچ
 • تقسیم بندی قارچ ها
 • پسوندهای طبقه بندی قارچ ها
 • قارچ های خوراکی
 • علل و اهمیت پرورش و کاشت قارچ های خوراکی و دارویی
 • فصل دوم: فناوری جون - کائو ( JUN-CAO)
 • پتانسیل کاربرد تکنیک جون - کائو
 • مزایای فن آوری جون - کائو
 • توسعه ی روش جون – کائو
 • انتخاب علف های جون – کائو
 • انتخاب انواع قارچ
 • مواد مغذی قارچ های کشت شده به روش جون- كائو
 • اثرات انتظاری تکنیک جون – کائو
 • تأمین غذای جهانی
 • توسعه اقتصادی در مناطق غیر شهری و درآمد حاصل از جون - کائو
 • اثرات عمیق روی توازن اکولوژیکی نواحی دارای فرسایش خاک
 • گونه های علف های وحشی جون - کائو با راندمان و کیفیت بالا
 • ريخت شناسی، پراکنش، مواد مغذی و کاربرد علف های جون – کائو
 • دیکرانوپتریس دیکتونوما
 • نیراندیا رینادیانا
 • ساکاروم اروندينا سوم
 • فراگميتاس کومونیس
 • ميسكانتوس فلوریدولوس
 • تمبا گیگانتا
 • پنیستوم پورپوروم
 • اسپارتينا اتیرنی فلورا
 • پاسپالوم ونستینی
 • سیبوپوگن سیتراتوس
 • سورگوم پرو پینکوم
 • آروندو دوناکس
 • میسکانتوس ساکاريفلوروس
 • روش کشت دو نوع علف وحشی جون – کائو
 • روش کاشت پنیستوم پورپوروم
 • روش کاشت نيرانديا رينادیانا
 • فصل سوم: کاشت و پرورش لنتينوس ادودس در جون - کائو
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • تغذیه
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • نور و روشنایی
 • هوا
 • pH
 • کشت لوله ای لنتينوم ادودس به روش جون - کائو در محل سر پوشیده
 • انتخاب ارقام
 • فصل کشت
 • آماده سازی و کشت لوله ها
 • فرآیند لوله های پلاستیکی
 • کمپوست کردن
 • استریل کردن
 • مایه کوبی
 • ساختن محل پرورش اندام میوه دهی قارچ های خوراکی
 • تغییر رنگ لوله ها
 • مدیریت میوه دهی قارچ
 • چیدن، فرآیند سازی و انبارداری لنتينوس ادودس
 • چیدن و برداشت
 • خشک کردن
 • درجه بندی و انبارداری
 • فصل چهارم : کاشت و پرورش فلامولینا ولوتیپس در جون - کائو
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • شرایط رشد و نمو
 • کشت کیسه ای فلامولینا ولوتيپس به روش جون-کائو
 • فصل کشت
 • تجهیزات عمده ی مورد نیاز کشت
 • قفسه ی کشت اسپان و قفسه ی پرورش قارچ
 • اتاق کشت
 • ترکیب کمپوست
 • آماده سازی کیسه ها
 • مواد مورد نیاز
 • پر کردن کمپوست
 • استریل کردن
 • مدیریت رشد میسلیوم
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت دکمه دهی
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت برداشت
 • مديريت پس از برداشت
 • درجه بندی
 • فصل پنجم: کاشت و پرورش پلوروتوس استراتوس به روش جون-کائو
 • روش کاشت پلورونوم استراتوس با به کارگیری جون - كائو
 • پیش تیمار جون - کائو
 • پر کردن کمپوست
 • استریل کردن
 • کشت میسلیوم
 • دکمه دهی
 • باردهی و برداشت
 • کشت دومین رویش میسليوم
 • دکمه دهی و باردهی دومین رویش یا چین
 • فصل ششم: کاشت و پرورش گانودرما لوسیدوم به روش جون کائو
 • تکنیک کاشت لوله ای گانودرما لوسیدوم به روش جون کائو
 • فصل کاشت
 • دستورالعمل کاشت
 • آماده سازی لوله ها
 • کشت میسلیوم
 • استریل کردن و بریدن سوراخ ها
 • دکمه دهی توسط افزایش رطوبت نسبی
 • تطویل اندام باردهی
 • برداشت محصول، خشک کردن و نگهداری در انبار
 • مدیریت دومین رویش
 • تکنیک کاشت بطری گانودرما لوسیدوم به روش جون - کائو
 • فصل کاشت
 • دکمه دهی، استریل کردن و تلقیح
 • فصل هفتم: کاشت و پرورش ولواريلا ولواسه با روش جون-کائو
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • ویژگی های ریخت شناسی
 • کت اسپان ولواری ولواسه
 • تهیه و ساخت اسپان خالص
 • تهیه و ساخت اسپان مادری و اسپان
 • تکنیک کاشت ولواریلا
 • کاشت در فضای باز
 • کاشت در فضای بسته
 • کاشت توده ای
 • کاشت طبقه ای یا لایه ای
 • برداشت و فرآیند قارچ ولواريلا ولواسه
 • پتانسیل کاشت ولواریلا ولواسه
 • ارزش تغذیه ای بالا
 • مواد کشت مختلف
 • دوره ی رشد کوتاه
 • فناوری ماده
 • کود با کیفیت بالا
 • فصل هشتم: کاشت و پرورش آگارریکوس بيسپوروس به روش جون - کائو
 • تهویه
 • دود
 • تکنیک کاشت آگاریکوس بیسیوروس به روش جون - کائو
 • تخمير
 • بذر پاشی
 • مخلوط خاک پوششی
 • پاشیدن آب به منظور تسريع تشکیل حالت دکمه ای
 • مدیریت در طی مرحله رشد اندام باردهی
 • فصل نهم: کاشت و پرورش اوریکولاریا پلی تریکا به روش جون- کائو
 • درجه حرارت
 • کاشت لوله ای اوریگالاریا پلی تریکا به روش جون - کائو
 • فصل کاشت و پرورش
 • آماده سازی مواد کشت
 • ترکیب کمپوست
 • آماده سازی کمپوست
 • آماده سازی لوله های کاشت
 • آماده سازی لوله های پلاستیکی
 • مخلوط کردن و پر کردن کمپوست
 • استریل کردن لوله ها
 • تمیز کردن محیط
 • سرد کردن
 • استریل کردن اتاق با جعبه ی مایه کوبی
 • پیش تیمار اسپان
 • انتخاب و تمیز کردن اتاق کشت
 • ترتیب و چیدن لوله ها
 • کنترل درجه حرارت
 • ساختن سایبان چتری
 • انتخاب محل کاشت
 • ساختمان سایبان چتری
 • مدیریت میوه دهی
 • مدیریت قبل از ظهور حالت دکمه ای
 • مدیریت رشد دکمه های قارچ
 • مدیریت رشد اندام باردهی
 • کاشت و پرورش کیسه ای اوریکولاریاپلی تریکا به روش جون- کائو در فضای بسته
 • آماده سازی کیسه ها و کشت میلیوم
 • مشخصات کیسه ها
 • کمپوست کردن و استریلیزاسیون
 • مایه کوبی و کشت میسلیوم
 • ساخت قفسه های کاشت
 • مدیریت رشد حالت ته سنجاقی
 • محصول دهی و فرآیند اوريکولاریا پلی تریکا
 • محصول دهی و برداشت
 • فرآیند کردن
 • فصل دهم: کاشت و پرورش هریسیوم اريناسئوس به روش جون - کائو
 • تکنیک کاشت در بطری هریسیوم اريناسئوس به روش جون-کائو
 • ظروف کشت
 • آماده سازی بطری ها
 • پیش تیمار مواد کشت
 • تهیه ی کمپوست
 • پر کردن بطری ها
 • مایه کوبی
 • کشت میسلیوم
 • فصل یازدهم: کاشت و پرورش فولیوتا نامکو به روش جون - کائو
 • ویژگی های بیولوژیکی
 • درجه حرارت
 • تکنیک کاشت فولیویا نامکو به روش جون- کائو
 • پیش تیمار جون- كائو
 • کمپوست کردن
 • پر کردن کمپوست
 • ظروف مناسب
 • محتویات
 • نکات عمده
 • استریل کردن
 • دکمه دهی (شروع حالت دکمه ای قارچ)
 • محصول دهی و برداشت
 • فصل دوازدهم: کاشت و پرورش گریفولا فروندوسا به روش جون - کائو
 • محیط کشت با مواد بستر کشت
 • کاشت گريفولا فروندوسا به روش جون – کائو
 • ترکیب کمپوست
 • ظروف کشت
 • استریلیزاسیون
 • تشکیل کلاهک های نابالغ
 • شرح مختصری از سایر مدل های کاشت
 • کاشت قارچ با استفاده از قطعات چوب
 • کاشت در فضای بسته
 • کاشت تحت شرایط طبیعی
 • فصل سیزدهم: کاشت و پرورش آگاریکوس بلیزی موریل به روش جون کائو
 • محيط با مواد بستر کاشت
 • کاشت آگاریکوس پلیزی موریل به روش جون - کائو
 • استفاده از مواد فرآیند شده و مواد خام در کاشت
 • آماده سازی اسپان
 • کاشت با استفاده از مواد خمیری جون- كائو
 • فرمول های مختلف کمپوست
 • انباشتن کمپوست و تخمير
 • ساخت سایبان چتری و بستر کشت
 • بذر پاشی
 • پوشاندن با فیلم های پلاستیکی
 • مدیریت بستر کاشت قارچ
 • فصل چهاردهم: طرح های تحقیقاتی
 • کاربرد روش چینش فصول کشت در تولید قارچ های خوراکی و دارویی
 • بكار گیری ضایعات اجباری کشاورزی صنعتی جهت تولید قارچ خوراکی صدفی

ادامه توضیحات
مشخصات کالا کتاب کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی فناوری جون.کائو

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
217 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
علیرضا قدس ولی
ناشر کتاب
نشر علم کشاورزی ایران
تعداد صفحات
217
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1388
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران کتاب کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی فناوری جون.کائو

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی فناوری جون.کائو

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
درخواست خرید عمده کتاب کاشت و پرورش قارچ های خوراکی و دارویی فناوری جون.کائو
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.