منو محصولات
سبد خرید

    سبد خرید شما خالی است.

کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

CaBor Chelan Nature 1Litr Fertilizer

کد محصول : 2981506001

کود کلسیم بور کابور یونان با 11 درصد کلسیم و 3 درصد بور یک کود کلسیم بور ممتاز و خاص اروپایی در ایرانه برای گلدهی میوه دهی و جلوگیری از ترک و سوختگی میوه هاقیمت :

299,000 تومان
کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

Ca Bor Fertilizer

کابور با داشتن 11 درصد کلسیم و 3 درصد بور جزو بهترین کودهای کلسیم بور خارجی موجود در ایران با بالاترین درصد و کیفیت می باشد.

کا بـور کــود مایــع غلیــظ بــا فرمــول کلســیم  بـور، ترکیبــی بســیار پایــدار از مــواد مغــذی و مناســب بــرای افزایــش جــذب می باشد  ایـن ترکیـب در درجـه اول به صـورت محلول پاشـی در گیاهـان توصیه می شود که برای جلوگیـری از کمبـود مـواد مغـذی کـه ممکن اسـت رشـد محصـول و عملکـرد را محـدود کنـد اسـتفاده میشـود. ایـن ترکیـب بـا توجـه بـه فرمولاسـیون پیشـرفته ای کـه دارد بـه طـور مؤثـری از ریشـه هـم قابـل جذب اسـت. کا بُـر موجـب افزایـش مقاومـت گیـاه بـه انـواع تنش هـا و شـرایط نامطلـوب محیطـی از طریـق افزایـش اسـتحکام بافت هـا و سـاقه ها، افزایــش گرده افشــانی و یکنواختــی در رســیدگی میوه هــا و همچنیــن افزایــش شــیرینی میــوه بــه واســطه بـور موجــود در ترکیــب خــود میشــود.

میزان مصرف کا بور (کلسیم بور):

محلول پاشی برگی:
درختان میوه: دو لیتر در 1000 لیتر آب
سبزیجات و صیفی جات: یک تا یک و نیم  لیتر در هکتار
چغندر قند: یک و نیم تا دو  لیتر در هکتار
گلها و گیاهان زینتی: یک تا یک و نیم  لیتر در 1000 لیتر آب

سیستم آبیاری قطره ای:
درختان میوه: 3 تا 4 لیتر در هکتار
سبزیجات و صیفی جات: 2 تا 3 لیتر در هکتار
چغندر قند: 2 تا 3 لیتر در هکتار
گلها و گیاهان زینتی: 2 تا 3  لیتر در هکتار

خصوصیات بارز:
افزایـش عملکـرد از طریـق افزایـش سایز میـوه

ممانعـت از ریـزش گل و میوه هـای نـارس

افزایش جذب عناصر

نمایش کامل توضیحات محصول
مشخصات کالا کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده
یونان
حالت محصول
مایع
مقدار و محتوی هر بسته
1 لیتر
وضعیت تولید محصول
تولید و بسته بندی خارجی و اورجینال
جنس بسته بندی
پلاستیک
تاریخ تولید
2020
تاریخ انقضاء
2023
مناسب برای
مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی
امکان تحویل و ارسال با
پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری کالا از انبار مرکزی شرکت
هزینه ارسال این کود
با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است
تعداد محصول در هر کارتن مادر
12

مشخصات فنی محصول

شماره ثبت کودی
17936
تجزیه و آنالیز
11 درصد کلسیم و 3 درصد بور
حلالیت در آب
دارد
قابلیت اختلاط
در حد کم اختلاط و تست شود
قابل مصرف در
محصولات زراعی -- محصولات باغی -- محصولات گلخانه ای -- گل و گیاه زینتی و آپارتمانی
قابلیت مصرف بصورت
محلولپاشی -- آبیاری

ویژگی های محصول

استفاده از این کود باعث کاهش
کمبود عناصر -- ریزش گل و میوه -- پوسیدگی میوه -- ترک خوردگی میوه -- آفتاب سوختگی -- بد شکلی میوه -- سوختگی گلگاه میوه
استفاده از این کود باعث افزایش
گلدهی -- میوه دهی -- گرده افشانی بهتر -- ضخامت و سفتی پوست میوه -- ماندگاری میوه
نمایش کامل مشخصات کالا
دیدگاه کاربران کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
فرم درخواست خرید عمده کود کلسیم بور مایع کابور نیچر یونان یک لیتری