دسته بندی محصولات
سبد خرید من

    سبد خرید شما خالی است.

هورمون رشد بارافزا 200 سی سی

Barafza Yield Plus 200cc fertilizer

کد محصول : 6420318001

هورمون بارافزا باعث افزایش تقسیم سلولی، تفکیک و رشد سلولی، افزایش جوانه زنی، گلدهی و تشکیل میوه می شود و از ریزش زود هنگام میوه و زرد شدن برگ جلوگیری می کندما را بهتر بشناسید ...ناموجود

متاسفانه محصول مورد نظر شما ناموجود است.جهت خرید به محصولات مشابه مراجعه کنید.

هورمون رشد بارافزا 200 سی سی

YIELD PLUSE CONTAINS : %0.5 CYTOKININ

برای اولین بار در ایران
ساخت کشور ایران
در بسته بندی های 200 سی سی
این محصول باعث افزایش تقسیم سلولی ، تفکیک و رشد سلولی ، افزایش جوانه زنی، گلدهی و تشکیل میوه ،شکستن خواب جوانه های جانبی ، تشکیل کالوس ، کاهش تسلط آپیکال می شود و از ریزش زود هنگام میوه و زرد شدن برگ جلوگیری می کندو در حفظ کلروفیل ، اسید نوکلئیک ، پروتئین و افزایش عمر گیاه نقش دارد.
این محصول فقط در سه کشور آمریکا ، کانادا و ایران تولید می شود و صرفا این سه کشور دارای دانش فنی ساخت این محصول هستند.
تنظیم کننده رشد وافزایش دهنده محصول بارافزا حاوی 5/0 درصد سیتو کنین می باشد.

نمونه های ذیل نتایج بدست آمده از استفاده از محصول می باشد:
-افزایش 10750کیلوگوجه فرنگی 
-افزایش 1610 کیلو فلفل دلمه ای
- افزایش 27% پنبه
- افزایش 21% سویا 
- افزایش 34% الی 79% یونجه 
- افزایش 28% الی 38% برنج 
- افزایش 35% عدس
- افزایش 30% الی 40% سیب زمینی
- دوبرابر شدن گلدهی بادام در هکتار 
-در گل محمدی باعث افزایش اسانس بمیزان 13% سیترونلول و 24% استات جیرانیل و همچنین افزایش گل شده است.
کافیست فقط یکبار امتحان کنید.

میزان و زمان مصرف برای محصولات زراعی و باغی:
گندم و جو: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار یک الی دو هفته قبل از مرحله غلاف رفتن
برنج: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار درهر مرحله
1- در مرحله 2-5 برگی
2- تکرار دو الی سه هفته بعد
ذرت: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در مرحله 30 تا 50 سانتیمتری
2- تکرار در زمان تشکیل گل آذین
سورگوم: 200 سی سی (میلی لیتر) لیتر در هکتار
1- در مرحله 2-5 برگی
2-در مرحله 8-12 برگی        
یونجه و شبدر: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در اوایل فصل رشد که گیاه از سطح برگ مناسب بر خوردار است و تکرار فورا و تا حداکثر دو روز بعد از هر چین
سیب درختی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در مرحله جوانه های صورتی
2-بعد از ریزش گلبرگ ها
3- سه هفته بعد از دومین محلولپاشی
4-چهار هفته بعد از سومین محلولپاشی
گلابی،گواوا،انجیر،آلبالو وگیلاس: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1-زمانیکه میوه 3-5 میلی متر قطر دارد
2- چهل روز قبل از برداشت محصول
پسته،بادام،گردو،فندق و دیگر درختان خشکباری: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- دو هفته قبل از گلدهی
2-دو هفته بعد از ریزش گلیرگ ها(درختان بدون گلبرگ دو هفته پس از تشکیل میوه)
3-یکماه بعد از دومین محلولپاشی
4- یکماه بعد از سومین محلولپاشی
مرکبات: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1-قبل از شکوفه دهی
2-بعد از ریزش گلبرگ ها
3-سه هفته بعد از دومین محلولپاشی
4- چهار هفته بعد از سومین محلولپاشی
هلو،شلیل،آلو،زرد آلو: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1-قبل از شکوفه دهی
2-بعد از ریزش گلبرگ ها    
3-سه هفته بعد از دومین محلولپاشی
4- چهار هفته بعد از سومین محلولپاشی
انگور: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- بین مرحله برگدهی و شکوفه دهی( بهترین زمان دو هفته قبل از شکوفه دهی است )
2- بعد از ریزش گلبرگ ها (زمانیکه دانه های انگور 3-5 میلیمتر هستند)
3- یکماه قبل از برداشت محصول
نخود: 100 الی 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در مرحله 8 الی 10 سانتیمتری
2-قبل از شکوفه دهی
3- اوایل تشکیل غلاف
لوبیا،عدس،باقلا: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- مرحله 10 الی 15 سانتیمتری
2- قبل از شکوفه دهی
3- اوایل تشکیل غلاف
هویج: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در زمان تشکیل غده
2- دو الی سه هفته بعد
ترب و شلغم : 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در زمان تشکیل غده
2- دو الی سه هفته بعد
پنبه: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله تشکیل تسلها(گلدهی) و تکرار هر دو الی سه هفته یکبار
آفتابگردان: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله باز شدن گلها حدودا 45 روز بعد از کشت.
کلم،کلم بروکلی،گل کلم: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله 8 تا 10 سانتیمتری و تکرار هر 10-14 روز
هندوانه،خربزه،طالبی،کدو و خیار: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- مرحله 10 الی 20 سانتیمتری
2- قبل ازشکوفه دهی
3-بعد از تشکیل میوه
4- تکرار دو هفته بعد
پیاز و سیر: 100 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله تشکیل غده و تکرار هر 14 روز سه الی چهار بار در طول دوره کشت
بادام زمینی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- مرحله شروع نیام بندی
2- تکرار 2-3 هفته بعد
بادمجان و فلفل: 100 الی 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- قبل از شکوفه دهی
2- ده روز بعد از اولین محلولپاشی
3-ده روز بعد از دومین محلولپاشی
سیب زمینی روش اول: 200 الی 400 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- بعد از تشکیل غده که معمولا بعد از 5-6 هفته بعد از کشت تشکیل میشود
2- دو الی سه هفته بعد از محلولپاشی اول
سیب زمینی روش دوم:
1- 200 سی سی (میلی لیتر) را در 140 لیتر آب مخلوط نموده و بذر های سیب زمینی را بمدت 5 دقیقه در آن قرار داده و سپس در هوای آزاد خشک نموده و همانروز بذر پاشی میشود.
2-200 سی سی (میلی لیتر) بصورت محلولپاشی بعد از تشکیل غده که معمولا بعد از 5-6 هفته بعد از کشت تشکیل میشود
سویا: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار قبل از شکوفه دهی و تکرار اوایل تشکیل غلاف
اسفناج و کاهو: 100 الی 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله 8-12 سانتیمتری
چغندر قند: 200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در مرحله
1-در مرحله تشکیل غده
2- تکرار 2-3 هفته بعد
نیشکر: 200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در ابتدای رشد راتون
2-یکماه بعد از شروع رشد راتون
3- چهار الی شش هفته قبل از برداشت
زعفران: 300 الی 400 سی سی (میلی لیتر) در هکتار با آبیاری قبل از گلدهی و در صورت نیاز تکرار با آبیاری بعد از برداشت محصول
گوجه فرنگی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- از زمان جوانه زنی کامل تا بیست روز بعد
2- دو الی سه هفته بعد از محلولپاشی اول
سبزیجات برگی : 100 سی سی (میلی لیتر) در هکتار 4-6 بار در طول کشت هر دو هفته یکبار شروع از مرحله 3 برگی
توت فرنگی: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در هر مرحله
1- در آب نشائ کاری
2- قبل از شکوفه دهی
3- بعد از ریزش گلبرگ ها
4-بعد از برداشت محصول
گیاهان زینتی:
200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در آب نشائ کاری
200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در زمان رشد بهاره
200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در زمان غنچه دهی
200 الی 300 سی سی (میلی لیتر) در هکتار در اواخر تابستان

جهت رفع استرس ناشی از سرما،خشکسالی، رطوبت زیاد ،آلودگی قارچی ،حمله آفات و یا سوختگی در اثر مصرف علف هرز کش برای کلیه گیاهان: 200 سی سی (میلی لیتر) در هکتار هر زمان گیاه در حال مردن و یا از دست دادن رنگ و طراوت به دلایل فوق میباشد
این محصول را نیز میتوان در آب آبیاری و بصورت آبیاری بارانی بر اساس میزان و زمان داده شده استفاده نمود
از محلولپاشی در هنگام گرمای روز خوداری شود.
در زمان استفاده از دستکش و عینک استفاده شود و در صورت تماس با بدن به مدت حداقل15 دقیقه با آب شستشو شود و در صورت تماس با چشم فورا بمدت 20 دقیقه با آب شستشو شود و به پزشک مراجعه نمائید

شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری شود.از یخ زدگی و تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری شود
سازگاری :اگر چه این کود با اکثر فر آورده های شیمیایی مجاز کشاورزی بجز اکسید کننده های قوی سازگار است ولی توصیه میشود قبل از اختلاط تست سازگاری انجام شود.

ادامه توضیحات
مشخصات کالا هورمون رشد بارافزا 200 سی سی

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده
ایران
حالت محصول
مایع
مقدار و محتوی هر بسته
200 سی سی
وضعیت تولید محصول
تولید و بسته بندی داخلی
جنس بسته بندی
پلاستیک
تاریخ تولید
2023
مناسب برای
مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی
امکان تحویل و ارسال با
پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری کالا از انبار مرکزی شرکت
هزینه ارسال این کود
با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است

مشخصات فنی محصول

حلالیت در آب
دارد
قابلیت اختلاط
در حد کم اختلاط و تست شود
قابل مصرف در
محصولات زراعی -- محصولات باغی -- محصولات گلخانه ای -- گل و گیاه زینتی و آپارتمانی
قابلیت مصرف بصورت
محلولپاشی

ویژگی های محصول

استفاده از این کود باعث افزایش
رشد رویشی گیاه -- گلدهی -- میوه دهی -- برداشت زودتر -- پیش رس کردن میوه -- درشتی میوه
استفاده از این کود باعث کاهش
تنش و استرس
ادامه مشخصات
دیدگاه کاربران هورمون رشد بارافزا 200 سی سی

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ هورمون رشد بارافزا 200 سی سی

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام

پرسش

میلاد

چهارشنبه, 02 مهر 99

درود برشما برای گیاهان زینتی مانند کاکتوس که در گلدان هستند چطور باید مصرف بشه باسپاس ؟

پاسخ

سلام و درودهر لیتر آب دو تا سه سی سی بصورت آبیاری استفاده شود محلولپاشی 2 سی سی در یک لیتر آب

پرسش

مصطفی

چهارشنبه, 26 شهریور 99

سلام من گوجه‌فرنگی ام رو دیر کشت کردم لطفا یه کود معرفی کنید جهت افزایش رشد

پاسخ

سلام و درودترکیب کود 20 20 20 با کود آلگامیکس و هورمون جیبرمیکس یا بارافزا بسیار موثره و می تونه به شما کمک کنهو هزینه کمتر کود سه بیست و بارافزا هم مناسبه

پرسش

امیر

یکشنبه, 23 شهریور 99

سلام محصول چند روزه اثرشو نشون میده

پاسخ

سبام و درودعموما هورمون ها و محرک های رشد مثل امینواسید یا جلبک ها از 5 تا 7 روز تاثیرشون کاملا مشخص میشه

پرسش

مهدی

چهارشنبه, 12 شهریور 99

سلام گوجه فرنگی هام بیشترشون فندقی و یکم بزرگتر از فندقی هستن میخواستم از این کود برای بزرگ کردن گوجه استفاده کنم ایا کارایی داره؟

پاسخ

سلام و درودبله موثره خصوصصا همراه با کودهای پتاس بالا

پرسش

علی

پنجشنبه, 15 خرداد 99

سلام خسته نباشید واس چغندر قند چه هورمونی پیشنهاد میکنید که بازده بالایی داشته باشه

پاسخ

سلام و درود در سایت کش آنلاین صفحه اصلی برنامه تغذیه چغندر موجوده مطالعه بفرمائیدبا هورمون تنها کاری نمیشه انجام داد نیاز چغندر رو بایست رفع کرد هر زمان در طول رشد یه چیزی نیاز داره

پرسش

مهدی

چهارشنبه, 02 مرداد 98

سلام.آیا استفاده به صورت ابیاری در نهال یکساله باعث افزایش ریشه و کلفت شدن تنه و ساقه میشه؟

پاسخ

سلام توصیه نمیشهاز کودهای هیومیک لسید مثل اکتیوهیوم و یا اوریکس هیوم استفاده کنید که کارایی ببیشتری دارندخصوصا بهمراه جلبک نتیجه بهتری خواهد داد

پرسش

مهدی

یکشنبه, 23 تیر 98

سلام این محصول برای بزرگ کردن بوته گوجه تاثیر داره ؟؟تو موقع گل دهی هس گوجه ها ولی بوته بعضی هاشون کوچیک موندن خواستم بدنم هم واسه بوته خوبه وهم تو موقع گلدهی به گل ضرر نداره؟؟

پاسخ

سلام میشه طی دوره رشد استفاده کرد اما بهترین زمان قبل از گلدهی و زمان فندقی یا گردویی شدن میوه استدر پیک گل توصیه نمیشه

پرسش

مرتضی

سه شنبه, 28 خرداد 98

سلامی مجدد با ابیاری قطره ای برای یک هکتار چقد بدم به گوجه بعد الان گوچه هام 15 سانت دارن تو ریشه زایی کمک میکنه چقد تو سم پاشی بیشتر تاثیر دارع یا از تریق ابیاری قطرع ای

پاسخ

سلام به دلیل جذب بالاتر کود توصیه به محلولپاشی میشهمیزان مصرف در آبیاری رو شرکت سازنده همون دز محلولپاشی قید کرده که بعیده با اون میزان تاثیر بالایی داشته باشه

پرسش

مهدی

شنبه, 25 خرداد 98

سلام.محلول پاشی برروی میوه انجام بشه یا برگ؟

پاسخ

سلام بر روی کلیه اندام هوایی بجز تنه

پرسش

مرتصی

شنبه, 25 خرداد 98

این هورمون رو با چی ارسال میکنید با پست

پاسخ

سلام بیشتر خریدها با پست ارسال میگردد

پرسش

مرتصی

جمعه, 24 خرداد 98

سلام من همین هورمن رو گرفتم 60 تومن از سایت های دیگه ایا فرق داره توضیح بدید لطفا

پاسخ

سلام دو تا شرکت این محصول رو تولید میکنندضمنا قیمت جدید بارافزا و جیبرلین بهینه رویش هم با یکماه قبل حدود دو برابر شده

پرسش

مهدی گیلانی

چهارشنبه, 22 خرداد 98

تاریخ انقضا این محصول تا کی?

پاسخ

سلام تولید 1397 انقضا دو سال بعد

پرسش

محمد

پنجشنبه, 09 خرداد 98

با سلام و احترام برای آلوئه ورا میشه استفاده کرد؟چه میزان؟

پاسخ

سلام برای تمام گیاهان قابل استفاده است چون بعنوان یک محرک عمل میکندزمان مصرف خاصی برای گیاهان که میوه و گل ندارند تعریف نشده است

پرسش

سلمان رکنی

یکشنبه, 05 خرداد 98

با سلام طبق گفته شرکت سازنده قصد استفاده و خرید از سایت شما از این محصول برروی برنج رو دارم ولی نمی دونم برای چند لیتر اب هست.برای 1000لیتر چقدر باید مصرف شود.؟سمپاش دستی می باشد.ضمنا شماره تماسی از این شرکت نیست برای راهنمایی؟

پاسخ

سلام و درود یک قوطی 200 سی سی در یک هکتار میزان مصرف آب میتونه از 100 تا 800 لیتر باشه که با توجه به نوع سمپاش متغییره

پرسش

ایلیا

جمعه, 13 اردیبهشت 98

سلام برای سیب زمینی بهترین موقع کی هستش که استفاده کنیم چون تو منطقه ما حداقل 50 روز طول می کشه سیبها سر از خاک دربیارن ضمنا برای هر هکتار 200 سی سی کافیه چون بعدا نمتونیم استفاده کنیم با تشکر

پاسخ

سلم و درود با جزئیات میزان و روش و مقدار مصرف در توضیحات موجود استاز بذر مال تا زمان تشکیل غده میشه استفاده کرد200 سی سی در هکتار کافیه

پرسش

پنجشنبه, 23 اسفند 97

سلام چرا دو برابر شد قیمتش؟

پاسخ

سلام و درود متاسفانه شرکت بهینه رویش سازنده این کود قیمت این محصول رو تعیین میکنه و ما هم فقط فروشنده این محصول هستیم و اعلام میکنند که قیت هورمون ها چند برابر شده است

پرسش

چهارشنبه, 01 اسفند 97

سلام، در ۱۰۰ لیتر اب چند سی سی باید استفاده بشه، و به برگ و قسمت سبز گیاه پاشیده بشه یا خاک ،

پاسخ

سلام توضیحات مبسوط با جزئیات رو شرکت سازنده در متن محصول قید کزده است مراجعه بفرمایید

پرسش

مصطفوی

دوشنبه, 15 بهمن 97

سلام و روز بخیرطبق گفته ی شما،این محصول برای بادام و گردو،باید چهار بار استفاده شود و هر بار 200 سی سی در هکتار با سمپاش استفاده کنیم.تاثیر آن بر روی گردو موثر می باشد و محصول را افزایش می دهد؟آیا محصولی دارید که ریشه افزایی برای گردو هم داشته باشد؟ممنون

پاسخ

سلام و درود توضیحات محصول از شرکت سازنده است که با تحقیقات به ثبت رسیده است و کشاورزی آنلاین توزیع کننده محصول می باشد ریشه زای قوی اکتیواتور و اوریکس و اکتیو هیوم می باشد

پرسش

حسن اعظمی

شنبه, 22 دی 97

با سلام چند تا سوال از خدمت شما داشتم:1- وقتی که می فرمایید 100 سی سی در هکتار،یعنی این مقدار رو در آب مورد نیاز برای یک هکتار مخلوط کنیم و بعد آبیاری کنیم،یا روش دیگری داره؟2- ایم محلول رو می خواهیم برای بادامم و گردو استفده کنیم. آیا بر روی خاک یا گیاه اثر نامطلوبی در سالهای بعد نمی گذاره؟مثلا سال دیگه استفاده نشه،چه اتفاقی می افته؟آسیبی به درخت میرسه یا نه؟ درخت عادت میکنه و همیشه باید استفاده کنیم؟خاک آسیب نمی بینه؟ممنون

پاسخ

سلام و درود میزان آب مصرفی در هکتار بسته به نوع سمپاش داره مثلا با سمپاش تراکتوری و لانسی هر هکتار تا 800 لیتر بسته به اخ و برگ گیاه آب مصرف می شود در حالیکه با پهپاد این مقدار به 20 لیتر هم کاهش می یابد و یا سمپاش های میکرونری که آب کمتری مصرف می شود

پرسش

محمد

دوشنبه, 19 آذر 97

با سلام شرکت سازنده نوشته تکنولوژی این محصول فقط در اختیار سه کشور هست توی تبلیغات خود شرکت سازندش وقتی لیبل محصول رو دیدم ظاهرا هیچ ترکیبی بجز 0.5% سایتوکینین نداره خب این هورمونها رو به تنهایی و به صورت جامد گرمی میفروشن و خیلی کشورای دیگه هم مثل هند تولیدش میکنند میزان اثر گذاری محصول هم خیلی مبهم و عجیب نوشته شده! نصفش به درصد نصف دیگرش هم مثلا "افزایش ۱۰۷۵۰کیلوگوجه فرنگی" هیچ رفرنس یا توضیح اضافه ای هم ندادن که این تحقیقات به چه روشی و کجا و توسط چه کسی انجام شده.به نظر من قاعدتا شرکتی با این حد توانایی(که ادعا کردن) باید حداقل اصول نوشتن یک متن علمی رو میتونست رعایت کنه.

پاسخ

سلام و درود جهت شفاف شدن موضوع پیشنهاد میکنیم که با شرکت سازنده تماس بگیرید و این موضوع رو انعکاس بدین و ما هم این فرمایش شما رو عینا برای شرکت ذی ربط ارسال خواهیم کرد.

پرسش

مصطفی

جمعه, 02 آذر 97

سلام خسته نباشید واسه گندم وجو چطوری استفاده میشه

پاسخ

سلام و درود زمان پنجه زنی و یا قبل از خوشه محلولپاشی شود

پرسش

افشار

یکشنبه, 27 آبان 97

سلام میشه برای سیر استفاده کرد تاثیر هم داره وبا اسید امینه وسه بیست وپتاس بالا میشه استفاده کرد

پاسخ

سلام و درود برای کلیه گیاهان در کنار سایر کودها میشه مصرف کرد مثل داردی مکمل می مونه و یا قرص ویتامینه

پرسش

دنیا

پنجشنبه, 15 شهریور 97

سلام ممنون از سایت خوبتون و توضیحاتی که داره سوالم در مورد هکتار هستش شما هکتار رو 10000 متر در نظر میگیرید؟کمتر باشه زمین چطور مقدار کود رو حساب کنم؟تشکر

پاسخ

سلام و درود براحتی میتونید دز مصرف رو تقسم کنید اگر گفته میشه یک لیتر در هکتار پس میشه هر 100 سی سی برای هزار متر زمین

پرسش

ساجد

شنبه, 20 مرداد 97

سلام و خسته نباشید از این هورمون میشه برای کشت هیدروپونیک استفاده کرد آگه میشه چه مقدار باید استفاده بشه بهترین کود هیدروپونیک چیه

پاسخ

سلام و درود متاسفانه اطلاعات دقیقی نداریم باید از سازنده محصول بپرسیم و به شما اعلام کنیم

پرسش

Peyman

سه شنبه, 09 مرداد 97

با سلام برای درختان کیوی این محصول خوبه مقدار مصرف و زمان مصرف واسه کیوی چه موقع است

پاسخ

سام و درود میشه استفاده کرد مقدار 200 سی سی در هزار لیتر آب قبل از شکوفه و یا بعد از تشکیل میوه

پرسش

برزگر

یکشنبه, 10 تیر 97

سلام، چرا یهویی افزایش 17 هزار تومانی اخه؟؟؟؟ این محصول که ایرانیه!!!

پاسخ

سلام و درود بله حق با شماست اما بایست این سوال رو از شرکت سازنده محصول شرکت بهینه رویش کرد که به گفته آنها مواد اولیه این محصول بسیار گران شده است

پرسش

برزگر

سه شنبه, 29 خرداد 97

ترکیب این هورمون بار افزا با جیبرلین مشکلی ایجاد میکنه؟ برای برنج در مرحله قبل خوشه دهی، قابلیت ترکیب با کود پتاس رو داره؟

پاسخ

سلام و درود احتمال گیاهسوزی وجود دارد - ضمنا برای برنج در زمان پنجه بارافزا و در زمان غلاف جیبرلین مناسب تر است.

پرسش

آقاجانی

پنجشنبه, 24 خرداد 97

سلام آیا این محصول در زمان ساقه رفتن برنج نیاز هست که مصرف بشه بعد آیا این محصول رو میشه تو خزانه برنج هم استفاده کردباسپاس

پاسخ

سلام و درود بهترین زمان مصرف برای برنج قبل از خوشه کشیدن است و برای خزانه گزینه بهتر و موثر اکتیواتور است که حاوی عناصر جلبک هیومیک و فولویک است

پرسش

محسن

پنجشنبه, 03 اسفند 96

سلام خسته نباشید برای ابیاری غرقابی چقدر باید مصرف شود ؟

پاسخ

سلام و درود در آبیاری 2 قوطی در هکتار توصیه می شود اما برای گرفتن نتیجه بیشتر توصیه به محلولپاشی می گردد.

پرسش

علیرضا

پنجشنبه, 05 بهمن 96

سلام سایتتون عالیه می خواستم سوال کنم که این هورمون اسم خاصی نداره یا اسم تجاری یا ثبت شده ای این هورمون را چه جوری باید به درختان میوه داد و اگر اونها را با سمپاش می توان به درختان داد مقدار آن در 100 لیتر آب چقدر است وآیا خودتون کارایی این هورمون را تایید می کنیدیا خیر.با تشکر فراوان

پاسخ

سلام و درود سپاس از نگاه زیبای شما اسم این محصول بارافزا ثبت شده و مقدار مصرف ان 200 سی سی در هکتار و یا در هزار است بعلت خلا در سبد محصولات و درخواست کاربران این محصول اضافه شده و پیشنهاد ما مصرف و تست توسط شخص شماست

درخواست خرید عمده هورمون رشد بارافزا 200 سی سی
کاربر گرامی!
فقط به درخواست هایی که امکان تامین دارند و همچنین با قیمت منطقی صادر شده باشند پاسخ داده خواهد شد.