منو محصولات
0 سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

The Hand Book of Forage Grain

کد محصول : 2163054009

نقش گیاهان علوفه ای در تامین نیاز انسان به فراورده های دامی از اهمیت برخوردار است. در مراتع ایران تقریبا 10 میلیون تن علوفه در سال تولید می کنندقیمت :

85,000 تومان
کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

"کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای"

 بهره برداری بی رویه و غیرعامی از منابع طبیعی و فقدان تعادل بین ظرفیت مراتع کشور و میزان استفاده از آنها، منجر به کاهش توان تولید مراتع شده و در برخی از موارد به کلی این توان را از مراتع سلب کرده است. از طرف دیگر، به لحاظ اینکه معاش دامداران و عشایر کشور به وجود دام وابسته است و کاهش تعداد دام ، منجر به بروز اخلال در زندگی این قشر از مردم می گردد. به منظور کاهش فشار دام بر مراتع و ایجاد تعادل میان ظرفیت مراتع کشور و میزان بهره برداری از آنها می بایست با کشت گیاهان علوفه ای ، بخشی از علوفه مورد نیاز دام های کشور تامین گردد.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: گیاهان علوفه ای
 • نقش گیاهان علوفه ای در تناوب زراعی
 • تولید و افزایش موادی حاصلخیز کننده مناسب برای خاک
 • زهکشی درون طبقات خاک
 • حفاظت خاک
 • فصل دوم: یونجه
 • تاریخچه
 • مشخصات گیاه شناسی
 • طبقه بندی یونجه
 • ارقام مختلف یونجه
 • ارقام زراعتی یونجه
 • یونجه همدانی
 • یونجه یزدی
 • یونجه بمی
 • یونجه بغدادی
 • اکولوژی یونجه
 • روش کاشت یونجه
 • انواع روش کاشت یونجه
 • روش کرتی
 • روش خطی
 • تأمین مواد غذایی یونجه و کود دادن
 • نیتروژن (N)
 • فسفر (P)
 • پتاسیم (K)
 • آهک (CaCO3)
 • کودهای ثانویه و ریزمغذی ها
 • خصوصیات مطلوب برای انتخاب بذر
 • عملیات داشت یا مراقبت های زراعی
 • کود دادن
 • آبیاری
 • آبیاری غرقابی یا کرتی
 • آبیاری نشتی یا ردیفی
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری زیرزمینی
 • آبیاری زیرزمینی
 • راه های مبارزه با سس
 • علف های هرز یونجه
 • تناوب زراعی
 • مناطق سرد و معتدل
 • مناطق گرم
 • واکاری
 • يونجه چین یا موور ( Mover)
 • بسته بندی کننده علف خشک ( Hay Baler)
 • مهم ترین عوامل در برداشت یونجه
 • فصل سوم: ارزن
 • گیاه شناسی ارزن
 • اهمیت اقتصادی ارزن
 • اهمیت خوراکی و طبی ارزن
 • انواع ارزن
 • ارزن معمولی
 • ارزن دم روباهی
 • ارزن مرواریدی
 • ارزن سرخ
 • ارزن جاپانی
 • ارزن انگشتی
 • ارزن نوک قهوه ای
 • ارزن کودا یا ارزن جویباری
 • عوامل محیطی رشد و نموی ارزن
 • حرارت
 • نور
 • رطوبت
 • خصوصیات اگرانومیکی نبات ارزن
 • خاک مناسب برای کشت ارزن
 • مواد غذایی
 • تناوب زراعتی
 • انتخاب بذر
 • عمق بذر
 • آبیاری
 • جمع آوری
 • نحوه کشت
 • آماده سازی زمین
 • مقدار بذر، فاصله کاشت و روش کاشت
 • عملیات داشت
 • نیاز غذایی
 • آبیاری
 • دفع علف های هرز
 • مبارزه با آفات و بیماری ها
 • برداشت
 • موارد استفاده ارزن
 • ارزش غذایی ارزن
 • خواص درمانی ارزن
 • فصل چهارم: اسپرس
 • امتیازات اسپرس
 • زمان کاشت، مناطق مهم کشت و کار اسپرس در ایران
 • تهیه زمین و کاشت اسپرس
 • آماده سازی زمین
 • نوع خاک
 • زمان کاشت
 • میزان بذر مصرفی
 • کوددهی
 • آبیاری
 • کنترل علف هرز
 • آفات و بیماری ها
 • چرای دام
 • برداشت
 • تولید بذر
 • فصل پنجم: تریتیکاله
 • کیفیت و موارد مصرف
 • خاک تریتیکاله
 • خصوصیات زراعی
 • نیاز غذایی تریتیکاله
 • آبیاری
 • مبارزه با آفات وامراض وعلف های هرز
 • برداشت تریتیکاله
 • اهداف مورد نظر جهت تولید تریتیکاله
 • فصل ششم: چاودار
 • گیاه شناسی چاودار
 • سنبله
 • ریشه
 • ریشک
 • ظاهر چاودار
 • اکولوژی چاودار
 • چاودار بعنوان یک گیاه پوششی
 • فواید نان چاودار
 • چاودار به عنوان علوفه
 • چاودار کلکسیون املاح
 • مزایا و معایب گیاه پوششی چاودار
 • اثرات گیاه پوششی چاودار بر جمعیت های علف هرز
 • مدیریت کشت گیاه پوششی چاودار
 • فصل هفتم: یولاف
 • یولاف یا جودوسر بانام علمی: Avena sativa
 • انواع ومنشأ پیدایش یولاف
 • انواع یولاف
 • موارداستعمال یولاف و مواد حاصله از آن
 • تغذیه حیوانات
 • سیلو کردن
 • تغذیه انسان ها
 • موارد استعمال در صنعت
 • استفاده از علوفه
 • مختصری در مورد کشت یولاف
 • آماده ساختن زمین
 • زمان مناسب کشت
 • استعمال کود
 • طرق کشت
 • آبیاری
 • زمان برداشت
 • تولید علوفه
  • کیفیت علوفه
 • تعدادی از آفات و بیماری های غلات ( یولاف)
 • زنگ تاجی یولاف
 • موزائیک خط زرد جو و یولاف و گندم
 • نوار زردی جوو یولاف و گندم
 • سیاهک آشکار جو و یولاف
 • بیماری ناشی از نماتد کیست غلات
 • فصل هشتم: ماش
 • خصوصیات مورفولوژیکی
 • ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی
 • نیازهای اکولوژیکی
 • آب و هوا
 • خاک
 • عمليات زراعی
 • ارقام ماش
 • ماش پرتو
 • ماش مهر
 • مبارزه با بیماری ها و آفات
 • علف های هرز
 • استفاده از ماش
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز بعد از برداشت گندم
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز در مزارع شالیزار
 • فصل نهم: شبدر
 • کشت شبدر
 • شبدر لاکی (برسيم)
 • مشخصات زراعی شبدر لاکی
 • مشخصات گیاهی شبدر برسیم
 • ریشه
 • ساقه
 • برگ
 • گل
 • مقاومت به تنش ها
 • تاریخ کاشت
 • میزان بذر مصرفی
 • عمق کاشت
 • برداشت علوفه
 • برداشت بذر
 • موارد استفاده از شبدر لاکی
 • ارقام شبدر برسیم
 • مراحل فنولوژیکی رشد شبدر برسیم
 • مراحل رشد رویشی
 • جوانه زنی
 • سبز شدن
 • ظهور اولین برگ مرکب
 • شاخه زنی
 • پنجه زنی
 • رشد و توسعه ریشه ها و گره زائی
 • رشد مجدد
 • شبدر قرمز
 • شبدر سفید
 • فصل دهم: ذرت علوفه ای
 • گیاه شناسی ذرت
 • دانه
 • انواع ذرت
 • ارقام ذرت
 • دوره های رشد ذرت
 • دوره رشد خفيف
 • دوره رشد سریع
 • دوره کاهش خفيف وزن
 • دوره کاهش شدید وزن
 • عوامل محیطی
 • درجه حرارت
 • رطوبت
 • شرایط لازم برای رشد گیاه
 • آب
 • خاک
 • کود
 • عملیات کاشت
 • آماده کردن زمین
 • طرق مختلف کاشت
 • از نظر نوع تهیه بستر بذر
 • تأمین رطوبت
 • از نظر رقابت با علف های هرز و عوامل نامساعد مثل هوای سرد
 • زمان کاشت
 • مقدار بذر لازم در واحد سطح
 • انتخاب بذر
 • بذرهای زودرس
 • بذرهای میان رس
 • بذرهای دیر رس
 • عملیات داشت
 • آبیاری
 • وجین و سله شکنی
 • احتیاجات غذایی ذرت
 • عملیات برداشت
 • تعیین زمان برداشت از نظر زراعی
 • تعیین زمان برداشت از نظر فیزیولوژیکی
 • طرق مختلف برداشت
 • برداشت با دست
 • برداشت ماشین های مخصوص در زراعت های بزرگ و مکانیزه
 • تاثیر عناصر مختلف بر ذرت و علائم کمبود آنها
 • ازت (N)
 • فسفر (p)
 • پتاسیم (k)
 • روی (Zn)
 • بر (B)
 • مس (Cu)
 • آفات و بیماری های ذرت
 • کرم طوقه بر
 • کارادرینا
 • بیماری سیاهک ذرت
 • کنترل علف های هرز
 • عملیات برداشت
 • برداشت مکانیزه ذرت
 • فصل یازدهم: ماشک و خلر
 • ارزش غذایی
 • مزایای کشت خلر و ماشک
 • میزان بذر در هکتار، عمق کاشت و نحوه کاشت
 • کوددهی خلر و ماشک
 • خلاصه دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت ماشک
 • عوامل محدود کننده تولید علوفه ماشک و خلر
 • اقدامات انجام گرفته در جهان و ایران برای کشت ماشک و خلر
 • اقدامات و توصیه های لازم برای کاشت اصولی علوفه
 • فهرست شکل ها
 • زراعت گیاهان علوفه ای
 • گیاهان علوفه ای به عنوان ابزار مدیریتی مزرعه
 • برداشت یونجه
 • مورفولوژی ریشه یونجه
 • گل آذین یونجه
 • يونجه کاشته شده به صورت دست پاش یا بذرافشان
 • کشت ردیفی یونجه
 • کمبود نیتروژن یونجه
 • کمبود فسفر در یونجه
 • کمبود نیتروژن یونجه
 • کمبود کلسیم در یونجه
 • کمبود منیزیم
 • کمبود بور در یونجه
 • کمبود منگنز در یونجه
 • بذر یونجه
 • آبیاری غرقابی یا کرتی یونجه
 • آبیاری ردیفی یونجه
 • آبیاری بارانی یونجه
 • آبیاری زیرزمینی یونجه
 • سس یونجه
 • برداشت دستی یونجه
 • برداشت مکانیزه یونجه
 • یونجه چین یا موور
 • بسته بندی کننده علف خشک
 • تاریخچه ارزن
 • گیاه شناسی ارزن
 • سنبله ارزن
 • گیاه شناسی اسپرس
 • آماده سازی زمین کاشت اسپرس
 • آبیاری اسپرس
 • گل آذین اسپرس برای تولید بذر
 • تولید جهانی تریتیکاله
 • نیاز غذایی تریتیکاله
 • گیاه شناسی چاودار
 • ارزش تغذیه ای نان چاودار
 • گیاه شناسی یولاف
 • بیماری زنگ تاجی یولاف
 • موزائیک خط زرد یولاف
 • سیاهک آشکار یولاف
 • نماتد کیست غلات
 • گیاه شناسی ماش
 • بیماری مرگ گیاهچه ماش
 • استفاده از ماش به عنوان کود سبز
 • کشت شبدر
 • شبدر لاکی
 • گیاه شناسی شبدر
 • سبز شدن شبدر
 • شبدر قرمز
 • شبدر سفید
 • ریشه و ساقه ذرت علوفه ای
 • گل آذین ذرت علوفه ای
 • دانه ذرت علوفه ای
 • مراحل مختلف رشد ذرت علوفه ای
 • آماده کردن زمین برای کشت ذرت
 • کرم طوقه بر
 • کارادرينا
 • بیماری سیاهک ذرت
 • برداشت ذرت برای سیلو
 • برداشت ذرت برای تولید دانه
 • گاوآهن قلمی مناسب برای خاک ورزی اولیه و تهیه بستر برای کاشت
 • کاشت مکانیزه ماشک با بذرکار مناسب و رایج در کشور
 • فهرست جداول
 • ضرورت ارزن به حرارت در طول دوران رشد
 • توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر قابل جذب خاک
 • توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک
 • کشورهای عمده تولید کننده محصول تریتیکاله در سال ۲۰۰۵ (میلیون تن)
 • پاسخ به کود در ماش
 • ترکیبات شیمیائی دانه خشک ذرت علوفه ای

نمایش کامل توضیحات محصول
مشخصات کالا کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
250 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
رضا رضایی سوخت آبندانی- عقیل عالی پور- مجتبی ابراهیمی- وحید محمدخانی
ناشر کتاب
تحقیقات آموزش کشاورزی
تعداد صفحات
250
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1397
دوره چاپ
اول
نمایش کامل مشخصات کالا
دیدگاه کاربران کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
فرم درخواست خرید عمده کتاب کاشت، داشت و برداشت گیاهان علوفه ای