0 سبد خرید

    سبد خرید شما خالی است.

كود كامل تعادلی جنرال 21 21 21 نیچر یونان یک لیتری

NPK 21 21 21

کد محصول : 9756418001

کود 21-21-21 یـک کـود تعادلـی نیتـروژن پتاسـیم و فسـفر بــه شــکل سوسپانســیون هست که بـدلیـل مـواد اولیـه بسـیار عالـی که داره بسـیار کارآمـد و قابـل جـذب شدهقیمت :

255,000 تومان
NPK 21 21 21

کود مایع نیچر حاوی 21%نیتروژن 21%فسفر و 21%پتاسیم  می باشد.

نقش نیتروژن در گیاه : کمک به فتوسنتز و بهبود کیفیت محصول، افزایش بذر و میوه، رشد سریع تر شاخ و برگ گیاهان از مزایای استفاده از نیتروژن است .
نقشش فسفر در گیاه : مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است همچنین فسفر به ریشه زایی بهتر و گلدهی بهتر کمک می کند.
نقش پتاس در گیاه : در گیاهان زینتی به گلدهی و در درختان به درشت شدن میوه و رسیدن میوه کمک زیادی می کند.

کود 21-21-21 یـک کـود تعادلـی از نیتـروژن پتاسـیم و فسـفر بــه شــکل سوسپانســیون میباشــد کــه بــرای تمــام گیاهــان درتمامــی مراحــل رشــد مناســب میباشــد.  

کود 21-21-21یــک منبــع اضافــی از نیتــروژن فســفر و پتاســیم کـه بـه سـادگی بـرای بافت هـای گیاهـی در مصـرف محلـول پاشـی قابــل جــذب اســت ارائــه میدهــد.

بـه دلیـل مـواد اولیـه بسـیار عالـی و بـا کیفیـت کـه در تولیـد ایـن ترکیـب بـه کار رفتـه منابـع نیتـروژن و فسـفر و پتاسـیم موجـود در آن بسـیار کارآمـد و قابـل جـذب میباشـد

ایـن ترکیـب بـرای اثربخشـی هـر چـه بهتـر بـا عناصـر ریـز مغـذی بــه فــرم کات کــه کامـلـاً قابــل جــذب میباشــد تقویــت شــده اســت.

میزان مصرف:

محلول پاشی برگی
گیاهان باغی: 2 تا 4  لیتر در 1000 لیتر آب
گیاهان زراعی صیفی جات: 3 تا 4 لیتر در 1000 لیتر آب

سیستم آبیاری
گیاهان باغی:  3 تا 5 لیتر در هکتار
گیاهان زراعی صیفی جات: 3 تا 5 لیتر در هکتار

خصوصیات بارز:
افزایــش تولیــد بــه دلیــل تأمیــن اصلی تریــن نیازهــای گیــاه بــه صــورت کامــل و همزمــان
افزایــش عملکــرد بــه دلیــل جــذب کامــل نیتــروژن موجــود در ایــن ترکیــب

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده
یونان
حالت محصول
مایع
مقدار و محتوی هر بسته
1 لیتر
وضعیت تولید محصول
تولید و بسته بندی خارجی و اورجینال
جنس بسته بندی
پلاستیک
تاریخ تولید
2020
تاریخ انقضاء
2023
مناسب برای
مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی
امکان تحویل و ارسال با
پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری کالا از انبار مرکزی شرکت
هزینه ارسال این کود
رایگان و بعهده فروشنده است
تعداد محصول در هر کارتن مادر
12

مشخصات فنی محصول

تجزیه و آنالیز
21.21.21
حلالیت در آب
دارد
قابلیت اختلاط
دارد
قابل مصرف در
محصولات زراعی -- محصولات باغی -- محصولات گلخانه ای -- گل و گیاه زینتی و آپارتمانی
قابلیت مصرف بصورت
محلولپاشی -- آبیاری

ویژگی های محصول

استفاده از این کود باعث کاهش
کمبود عناصر
استفاده از این کود باعث افزایش
رشد رویشی گیاه -- گلدهی -- میوه دهی -- ریشه زایی بهتر -- درشتی میوه

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام