منو محصولات
0 سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب فناوری کاربرد آفت کش ها

Pesticides Application Technology

کد محصول : 8317602009

استفاده از آفت کش ها قدمتی دیرینه دارد که بر اساس اسناد و مدارک بیش از سه هزاره را دربرمی گیرد خواندن این کتاب به کشاورزان و کارشناسان شدیدا توصیه می شود.قیمت :

30,000 تومان
کتاب فناوری کاربرد آفت کش ها

"فناوری کاربرد آفت کش ها"

بشر از گذشته های دور با آفات گوناگون مواجه بوده است. بخشی از این آفات سلامت وی را تهدید کرده و با انتقال عوامل مختلف بیماری زا، زمینه ابتلای وی به انواع بیماریهای واگیردار را فراهم می ساخته اند. مالاریا از جمله مهمترین این بیماری ها بوده که هنوز در بین انسانها قربانی می گیرد. بخشی دیگر از آفات به دامها حمله کرده و موجبات هلاکت یا ضعف آن ها را فراهم می کنند.

 به دلیل توان خسارت زایی آفات، بشر از دیر باز به روش های گوناگون به دنبال کنترل این موجودات مزاحم بوده است.  این کتاب که مشکلات زیست محیطی آفت کش ها و تبعات مصرف بی رویه آنها را به چالش گرفت، تغییری عمده در نگرش نسبت به مواد شیمیایی آفت کش پدید آورد و در نهایت به معرفی روشهایی نوین از کنترل آفات منجر شد.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: مقدمه
 • فصل دوم: فرمولاسیون
 • مایع امولسیون شونده
 • محلول
 • پودر قابل حل در آب
 • پودر خیسا (پودر وتابل)
 • ترکیبات تدخینی
 • میکروکپسول
 • ترکیبات آماده مصرف
 • طعمه مسموم
 • گرد
 • گرانول
 • پلت
 • روان ریز
 • کیسه قابل حل در آب
 • ژل های امولسیون شونده
 • گرانول های قابل پخش شدن در آب یا روان ریز خشک
 • افشانه
 • مواد کمکی
 • سینرژیست ها
 • فصل سوم: قطرات آفت کش ها
 • عوامل تأثیرگذار بر قطرات آفت کش
 • نیروی کشش زمین
 • سرعت سقوط قطرات سم
 • جریان هوا
 • رانش قطرات
 • پایداری هوا
 • دمای محیط
 • رطوبت نسبی
 • بارندگی
 • بار الکتریکی
 • شاخص های کمی و کیفی در محلول پاشی
 • دانسیته
 • قطر میانه عددی NMD
 • قطر میانه حجمی VMD
 • نسبت بین VMD و NMD
 • محاسبه شاخص های کیفی محلول پاشی
 • تعیین دانسیته
 • تعیین NMD
 • تعیین VMD
 • فصل چهارم: ساختمان دستگاه ها
 • محلول پاش ها
 • مخزن
 • لوله های انتقال
 • پمپ
 • شیر تنظیم فشار
 • محفظه فشار
 • افشانک یا نازل
 • انواع الگوی پاشش در نازل ها
 • نازل مخروطی
 • نازل بادبزنی
 • نازل سندانی
 • نازل دوشاره
 • نازل حرارتی
 • نازل الکترودینامیک
 • نازل گریز از مرکز
 • صافی
 • فصل پنجم: محلول پاش ها
 • محلول پاش های دستی
 • محلول پاش دستی ماشه ای
 • تلمبه امشی
 • محلول پاش ترومبون
 • محلول پاش رکابی
 • محلول پاش اهرم دار
 • محلول پاش دستی
 • افشانه
 • محلول پاش دوشی یا استوانه ای
 • محلول پاش های موتوردار
 • محلول پاش های با موتور الکتریکی
 • محلول پاش دستی الکتریکی
 • محلول پاش پشتی الکتریکی
 • محلول پاش الکتریکی چرخدار
 • محلول پاش های با موتور درون سوز
 • محلول پاش موتوری پشتی
 • محلول پاش موتوری پشتی پرفشار
 • اتمایزر موتوری پشتی
 • محلول پاش موتوری چرخ دار
 • محلول پاش تراکتوری
 • محلول پاش پشت تراکتوری بوم دار
 • محلول پاش تراکتوری کششی
 • اتمایزر تراکتوری
 • محلول پاش های خود کششی
 • فصل ششم: گرد و گرانول پاشی
 • میزان باز بودن دریچه خروج
 • سرعت حرکت
 • سرعت هم زن
 • اندازه گرانول و نوع ترکیب
 • میزان صاف بودن سطح گرانول
 • رطوبت نسبی
 • درجه حرارت
 • گرد پاش ها و گرانول پاش های دستی
 • گردپاش دستی تلمبه ای
 • گرانول پاش دستی انبردار
 • گرد پاش و گرانول پاش پشتی اهرم دار
 • گرد پاش و گرانول پاش پشتی تلمبه ای
 • گرد پاش دستی چرخشی
 • گرد پاش و گرانول پاش پشتی موتوری
 • گرانول پاش تراکتوری
 • گرانول پاش هوای فشرده
 • گرانول پاش ردیف کار
 • فصل هفتم: تزریق
 • تزریق در خاک
 • تزریق کننده دستی
 • تزریق کننده تراکتوری
 • تزریق در آب آبیاری
 • سامانه تزریق
 • پمپ تزریق
 • ویژگی های اتصالات
 • مخزن
 • سامانه پیشگیرانه برگشت
 • تزریق آفت کش در درختان
 • فصل هشتم: مه پاشی
 • مه پاش های سرد
 • مه پاش سرد الکتریکی
 • مه پاش سرد موتوری پشتی
 • مه پاش های گرم
 • مه پاش گرم الکتریکی
 • مه پاش گاز پروپان
 • مه پاش جت ضربانی
 • مه دود خروجی اگزوز خودرو
 • فصل نهم: سمپاشی هوایی
 • محاسن هواپیماهای کشاورزی
 • معایب استفاده از هواپیما در سمپاشی
 • انواع وسایل پرنده سمپاش
 • سامانه سمپاشی در هواپیما
 • بال گردهای سمپاش
 • امتیازات استفاده از بالگرد در کاربرد آفت کش
 • برخی محدودیت های استفاده از بال گرد در کاربرد آفت کش
 • بالگردهای مورد استفاده در سمپاشی
 • پهپادهای سمپاش
 • پهپادهای سمپاش چند موتوره
 • رانش در سمپاشی هوایی
 • فصل دهم: فناوری نوین
 • تجهیزات پیشگیری از نشت آفت کش
 • مخزن جانبی
 • سامانه بسته انتقال
 • سامانه سوراخ کننده ظرف
 • سامانه اتصال ظرف
 • تجهیزات کاربرد هدفمند آفت کش
 • کاربرد قطرات کنترل شده
 • سمپاش دستی با دیسک گردان
 • سمپاش پشتی با دیسک گردان
 • سمپاش دیسک گردان پنکه دار
 • دیسک گردان نصب شده روی تراکتور
 • محلول پاشی با الکتریسته ساکن
 • فناوری پاشش متغير
 • فناوری کاهش رانش
 • سمپاش تونلی
 • علف زدا
 • فصل یازدهم: واسنجی
 • تعیین میزان رقیق کردن آفت کش
 • توصیه براساس غلظت ترکیب
 • توصیه براساس ماده موثره در واحد سطح
 • واسنجی محلول پاش قابل حمل توسط فرد
 • واسنجی محلول پاش تراکتوری یا خودکششی
 • تعیین میزان خروجی نازل ها
 • تعیین سرعت تراکتور
 • تعیین طول بوم
 • واسنجی گرانول پاش ها
 • واسنجی در کمیگاسیون
 • فصل دوازدهم: انتخاب و نگهداری
 • انتخاب دستگاه
 • نگهداری دستگاه های سمپاش
 • شستشو
 • بازرسی بعد از شستشو
 • نگهداری در انبار
 • اقدامات ایمنی
 • فصل سیزدهم: حفاظت شخصی
 • راه های ورود آفت کش به بدن
 • استانداردهای حفاظت از کاربران آفتکش های کشاورزی
 • نقاط رفع آلودگی
 • دستکش و حفاظت از دست ها
 • پوشش های محافظت کننده چشم
 • حفاظت از ریه ها
 • انواع ماسک تنفسی
 • دوره زمانی محافظت
 • استفاده و مراقبت از ماسک های تنفسی
 • حفاظت از بدن
 • حفاظت از سر
 • حفاظت از جلو بدن
 • شستشوی لباس های آلوده به آفتکش
 • فصل چهاردهم: حفاظت از محیط زیست
 • منابع آلودگی
 • مناطق حساس
 • حرکت آفتکش ها
 • هوا
 • ذرات و قطرات
 • بخار
 • انتقال همراه انسان، گیاهان یا جانوران
 • تأثیرات زیانبار روی گیاهان و جانوران غیرهدف
 • تأثیرات زیانبار بر سطوح سمپاشی
 • حفاظت از آب های زیرزمینی
 • منابع آب زیرزمینی
 • آلودگی های زیرزمینی به آفتکش ها
 • نحوه عمل کاربران
 • وجود آب در سطوح سمپاشی
 • باران
 • آبیاری
 • ویژگی های آفتکش
 • ویژگی های خاک
 • حفاظت از گونه های در معرض خطر
 • اهمیت حفاظت از گونه های در معرض خطر
 • انتخاب آفت کش
 • فصل پانزدهم: کاربری بهینه
 • میزان اسیدیته آب مخزن
 • اختلاط آفتکش ها
 • اقدامات قبل از سمپاشی
 • اقدامات در هنگام سمپاشی
 • عوامل مؤثر بر رانش آفتکش ها
 • فرمولاسیون
 • فشار سمپاشی
 • نوع نازل
 • وضعیت هوا
 • ارتفاع سمپاشی
 • محل نگهداری آفت کش
 • ظرف آفت کش
 • تاریخ مصرف آفت کش
 • امحاء آفتکش ها
 • حمل و نقل ایمن ترکیبات آفت کش
 • ایمنی از آتش سوزی
 • ریختن آفتکش
 • متوقف کردن ورود آفت کش به محیط
 • حفظ دامنه آلودگی
 • تمیز کردن آلودگی
 • رفع آلودگی خاک
 • رفع آلودگی از لباس، ابزار و ماشین ها
 • ثبت اطلاعات سمپاشی

نمایش کامل توضیحات محصول
دیدگاه کاربران کتاب فناوری کاربرد آفت کش ها

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب فناوری کاربرد آفت کش ها

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
فرم درخواست خرید عمده کتاب فناوری کاربرد آفت کش ها