0 سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب اطلس رنگی آفات درختان میوه

Fruit Pests

کد محصول : 7286901009

امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی به این نتیجه رسیده اند که اگر مردم شاغل در بخش کشاورزی همگام و همسو با علم و تکنولوژی حرکت نکنند مهارت های لازم را برای بکار...قیمت :

90,000 تومان
کتاب اطلس رنگی آفات درختان میوه

"اطلس رنگی آفات درختان میوه"

 

در دنیای امروز، پایداری جوامع از اساسی ترین نگرانیهای کشورها است زیرا انسان عصر حاضر برای زندگی خود، عوامل اصلی و ضروری زندگی اش یعنی آب و خاک، هوا و گیاه را مورد تهدید قرار داده و شرایط بسیار نامطلوبی برای تأمین نیازهای اولیه خود مهیا کرده است. بنابراین اگر جامعه کشاورز ما روند حرکت خود را به دست توسعه کشاورزی اصلاح نکند، در آینده ای نزدیک دچار بحران های فراوانی خواهیم شد.

این کتاب مشتمل بر ۱۰ فصل میباشد که در آن به آفات درختان میوه با ذکر گیاهان میزبان، شکل شناسی، زیست شناسی و روش های کنترل پرداخته و برای هر مورد از آنها نیز عکس های رنگی قرار داده شده تا خوانندگان عزیز بتوانند درک بهتری از مطالب آورده شده داشته باشند. همچنین در این کتاب، اطلاعات مورد نیاز دانشجویان گیاهپزشکی و سایر رشته های کشاورزی، کارشناسان و مروجان بخش کشاورزی و باغداران، حتی۔ الامکان فراهم می باشد.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 • فهرست مطالب
 • آفات درختان میوه دانه دار
 • شته سبز سیب
 • شته آرد آلود گلابی
 • شته مومی یا شته خونی سیب
 • شته مولد گال قرمز سیب
 • شته سرخ سیب
 • شته پاخری
 • سپردار واوی سیب
 • سپر دار سیاه سیب
 • سپردار زرد گلابی
 • سپردار گلابی مازندران
 • شپشک نخودی به
 • شپشک دوکوهانه
 • پسیل گلابی یا عسلک گلابی
 • زنجرک گلسرخ
 • زنجره سیب
 • سنگ گلابی
 • کرم سفید ریشه با سوسک زردآلو رسانک
 • سوسک برگخوار درختان میوه
 • سوسک های گرده خوار سیاه و گرده خوار بور
 • سوسک شاخک بلند رزاسه
 • سوسک چوبخوار
 • سوسک آگریلوس
 • پوستخوار سیب
 • سوسک پوستخوار مدیترانه ای درختان میوه
 • سوسک پوستخوار اروپایی درختان میوه
 • سرخرطومی سیب و گلابی
 • سرخرطومی میوه سیب
 • کرم سیب
 • لیسه درختان میوه هسته دار
 • کرم جوانه خوار سیب یا مینوز زیگزاگی
 • برگخوار سیب
 • پروانه فری
 • پروانه کرم جگری
 • پروانه زنبور مانند درختان سیب
 • سفیده رگ سیاه
 • ابریشم باف ناجور
 • پروانه تخم انگشتری
 • پروانه سفید دم قهوه ای
 • پروانه پرطاووسی گلابی
 • مینوز لکه تاولی سطح تحتانی برگ
 • مینوز لکه تاولی سطح فوقانی برگ
 • مینوز لکه مارپیچ درختان میوه
 • مینوز لکه گرد درختان میوه
 • مینوز مارپیچ ثانوی
 • زنبورهای کرم زالویی
 • زنبور گلابی
 • زنبور سیب
 • مگس میوه مدیترانه ای
 • کنه قرمز اروپایی
 • کنه ارغوانی درختان میوه
 • کنه قهوه ای پا بلند درختان میوه
 • کنه گالی گلابی
 • عکس های رنگی
 • کرم آلو
 • آفات درختان میوه هسته دار
 • تریپس توت
 • شته سبز هلو
 • کرم های سفید ریشه
 • شته آردآلود آلو
 • کرم خوشه خوار انگور
 • شته سیاه هلو
 • کرم برگخوار انگور
 • شته مولد پیچیدگی برگ آلو
 • کرم های خاکستری جوانه خوار
 • شته سیاه گیلاس
 • جوانه خوار مو
 • سپردار سفید آسیایی
 • کرم شاخدار مو
 • پروانه سفید آمریکایی
 • شپشک نهرهای اروپایی
 • کنه تارتن دولکه ای
 • کرم طوقه و ریشه درختان میوه
 • کنه نمدی با اریتوز مو
 • سوسک چوبخوار یازده نقطه ای
 • عکس های رنگی
 • سوسكهای چوبخوار درختان میوه
 • سرخرطومی گیلاس
 • آفات انار
 • سرشاخه خوار هلو
 • شته سبز انار
 • مگس سفید انار
 • کرم میوه هلو
 • شپشک روسی انار و توت
 • کرم پوستخوار گیلاس
 • شپشک آردآلود انار
 • زنبور سیاه گوجه
 • سوسک چوبخوار انار
 • زنبور زرد گوجه
 • کرم النار
 • مگس گیلاس
 • کرم گلوگاه انار
 • کنه قرمز پا کوتاه انار
 • آفات انگور و توت
 • آفات زیتون
 • سپردار بنفش زیتون
 • بالشتک مو
 • شپشک سیاه زیتون
 • شپشک آردآلود مو
 • پسیل زیتون
 • تریپس زیتون
 • شپشک آردآلود
 • کرم برگخوار زیتون یا جوانه خوار زیتون
 • سپردار سیاه مو
 • سپردار توت (شپشک سفید توت)
 • پروانه چوبخوار زیتون
 • مگسی زیتون
 • تریپس مو
 • کنه گالی زیتون
 • کنه گالی پسته
 • کنه غنچه بزرگ فندق
 • کنه تارتن دولکه ای
 • کنه جوانه بادام
 • آفات خرما
 • زنجره خرما
 • شپشک معمولی خرما
 • شپشک شفاف خرما
 • شپشک قرمز خرما
 • کرم گرده خوار خرما یا شب پره بزرگ خرما
 • کرم میوه خوار خرما یا شب پره کوچک خرما
 • سوسک شاخدار خرما (سوسک کرگدنی خرما)
 • سوسک چوبخوار خرما با شاخک بلند خرما
 • سرخرطومی حنایی خرما
 • زنبور قرمز خرما
 • موریانه خرما
 • کنه گردآلود خرما
 • آفات خشکبار:(گردو، بادام، فندق و پسته)
 • شته خالدار گردو
 • سبز گردو
 • گالزای پسته
 • شته بادام
 • شته پنبه و جالیز
 • شپشک نخودی بادام
 • سپردار واوی پسته
 • بالش پسته
 • زنجره پسته یا شیره تر پسته
 • پسیل پسته با شیره خشک پسته
 • پروانه فری یا کرم خراط
 • پروانه چوبخوار پسته
 • پروانه جوانه خوار پسته
 • پروانه برگخوار خاکستری بزرگ پسته
 • پروانه برگخوار سفید پسته یا برگخوار بنه
 • پروانه مغز خوار پسته
 • هلیوتیس پسته
 • کرم های میوه خوار گردو
 • سوسک طوقه خوار پسته
 • سوسک سرشاخه خوار پسته
 • سوسک پوستخوار بادام
 • زنبور مغز خوار سیاه پسته
 • زنبور مغز خوار طلایی پسته
 • زنبور مغزخوار بادام
 • زنبور برگ بر مگاکیل
 • کنه گال زگیلی برگ گردو
 • آفات انجیر
 • شپشک ستاره ای انجیر
 • پسیل انجیر
 • سوسک چوبخوار انجیر
 • پروانه برگخوار انجیر
 • پروانه میوه خوار انجیر
 • پروانه برگخوار انجیر
 • مگس انجیر آفریقایی
 • کنه تارتن انجیر
 • کنه اريوفيد انجیر
 • آفات میوه های گرمسیری: (موز، کیوی، انبه، عناب، گو آوا)
 • سپردار سفید کیوی
 • زنجرک انبه
 • سن قهوه اي انبه
 • پشه گالزای انبه
 • مگس میوه انبه
 • پشه گل آذین انبه
 • کنه جوانه خوار انبه
 • تریپس انبه
 • آفات مرکبات
 • شته سبز مرکبات
 • شته قهوه ای مرکبات
 • سپردار قهوه ای مرکبات
 • سپردار زرد شرقی مرکبات
 • سپردار قرمز مرکبات
 • سپردار زرد مركبات
 • سپردار سیاه مرکبات
 • سپردار بنفش مركبات
 • سپردار واوی مرکبات
 • سپردار الفي مركبات
 • شپشک استرالیایی
 • بالشتک دراز اندام لخت
 • شپشک نرم تن قهوه ای
 • شپشک آردآلود ساحلی
 • شپشک آردآلود جنوب
 • عسلک مرکبات
 • پسیل آسیایی مرکبات
 • پروانه برگخوار مرکبات
 • شب پره مینوز برگ مرکبات
 • کنه شرقی مرکبات
 • کنه قرمز مرکبات
 • کنه جوانه مرکبات
 • کنه زنگ مرکبات یا کنه نقره ای مرکبات
 • سنگ عناب
 • مگس میوه عناب
 • پروانه پارانشیم خوار عناب
 • تریپس های عناب
 • تریپس گلخانه
 • کنه های عناب
 • سرخرطومی ریزوم موز
 • سرخرطومی ساقه موز
 • تریپس موز
 • مگس میوه

نمایش کامل توضیحات محصول
مشخصات کالا کتاب اطلس رنگی آفات درختان میوه

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
308 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
مجید میراب بالو- حمیدرضا پوریان- امید گلابتونچی- پریسا حیدری
ناشر کتاب
مرز دانش
تعداد صفحات
308
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1395
دوره چاپ
پنجم
نمایش کامل مشخصات کالا
دیدگاه کاربران کتاب اطلس رنگی آفات درختان میوه

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب اطلس رنگی آفات درختان میوه

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
فرم درخواست خرید عمده کتاب اطلس رنگی آفات درختان میوه