منو محصولات
0 سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی

Scientific principles of growing edible mushrooms

کد محصول : 7250643009

کلیه نکات و تکنیک های کاشت و روال کار پرورش قارچ خوراکی برای اولین بار در این کتاب آورده شده است.قیمت :

42,000 تومان

"مبانی علمی پرورش قارچ خوراکی"

امروزه، پرورش قارچ خوراکی به عنوان یکی از صنایع مهم کشاورزی در کشور مطرح است. بعد علمی این صنعت بسیار حائز اهمیت است و شاید از همین حيث صنعت پرورش قارچ خوراکی با دیگر صنایع کشاورزی متفاوت بوده و قابل قیاس نیست. دقیقا به همین دلیل است که صنعت قارچ، افرادی که به بعد علمی آن توجه نموده اند را به سطوح عالی موفقیت کشانده و برعکس موجب انزوای افراد بی توجه به این بعد شده است.

نوآوری که در این کتاب صورت گرفته این است که برای اولین بار تکنیک های آزمایشی، کنترل روال کار و مدیریت استفاده از این نکات در پیشرفت و افزایش کیفیت پرورش توضیح داده شده است.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: آشنایی با تاریخچه پرورش قارچ خوراکی
 • چرخه زندگی قارچ خوراکی
 • تقسیم بندی قارچ ها
 • آشنایی با اهمیت پرورش قارچ های خوراکی
 • فصل دوم: پرورش قارچ در فضای سرپوشیده
 • ساختمان تولید
 • روش های مختلف تولید قارچ
 • تقسیم بندی انواع قارچ های خوراکی
 • جنبه های اقتصادی پرورش قارچ خوراکی دکمه ای
 • فصل سوم: طبقه بندی قارچ های خوراکی سفید
 • تقسیم بندی قارچ ها از نظر نیاز مواد غذایی
 • تقسیم بندی چرخه زندگی قارچ های خوراکی
 • تقسیم بندی ساختمان قارچ و چگونگی رشد آنها از نظر اندامهای رشد
 • فصل چهارم: خاک دهی بستر (خاک پوششی)
 • نحوه ساخت خاک پوششی
 • شرایط محیطی مورد نیاز بعد از خاک دهی بستر
 • نقش اساسی خاک پوششی
 • ارتفاع و عمق خاک پوششی روی بستر
 • فصل پنجم: بررسی مشکلات مربوط به مرحله خاک دهی بستر و ارائه راه حل مناسب
 • میسلیوم رانی ضعیف کمپوست به داخل خاک پوششی (کيس ران)
 • خشک شدن بستر خاک بعد از خاک دهی
 • عدم رشد یکنواخت میسلیوم ها روی خاک پوششی
 • رشد رویشی بیش از حد میلیوم روی خاک پوششی
 • عدم رشد میسلیوم ها روی خاک پوششی
 • فصل ششم: شرایط دمایی و رطوبتی و میزان هوای داخل سالن
 • خراش با اسكراش خاک پوششی
 • مرحله هوادهی
 • شناسایی اصول اصلی هوادهی سالن های قارچ
 • روش های متعدد جهت هوادهی سالن های تولید
 • فصل هفتم: تقسیم بندی انواع قارچ از نظر نوع هوادهی و باردهی
 • روش های تولید پین های ته سنجاقی قارچ در محیط گلخانه ای
 • شرایط لازم جهت تشکیل سلول های پریموردیومی
 • رابطه بین تشکیل سلول های ته سنجاقی با راندمان تولید
 • تهویه و غلظت دی اکسید کربن
 • فصل هشتم: بررسی مشکلات مربوط به مرحله شکل گیری سر سنجاقی و ارائه راه حل
 • عدم تشکیل ته سنجاقی روی خاک پوششی توسط میسلیوم
 • شکل گیری زودهنگام سر سنجاقی قارچ
 • شکل گیری غیر یکنواخت سر سنجاقی ها روی بستر خاک
 • عدم تولید سر سنجاقی های مناسب روی بستر خاک
 • بررسی مشکلات مربوط به تشکیل سرسنجاقی ها در طی دوره رشد و ارائه راه حل مناسب
 • کاهش درصد محصول در برداشت اول
 • پین مردگی قارچ ها به تعداد زیاد روی بستر خاک
 • مشکل پایه بلند شدن قارچ و نیز کوچک ماندن کلاهک قارچ
 • رشد قارچ ها به صورت غیر طبیعی روی بستر کشت
 • سر سنجاقی ها تشکیل شده اند اما به مرحله بلوغ و تکمیلی نمی رسند
 • کاهش محصول در سالن تولید
 • از بین رفتن پین های قارچ به تعداد زیاد
 • پایه بلند شدن قارچ و کوچک ماندن کلاهک
 • رشد غیر طبیعی قارچ ها
 • عوامل مهم تاثیر گذار در تولید قارچ خوراکی
 • آبیاری بستر، قبل و بعد از هوادهی
 • برداشت محصول
 • درجه بندی قارچ ها
 • تبدیل و فرآوری قارچ
 • فصل نهم: هزینه های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای و میزان تولید در جهان
 • پرورش قارچ در منزل
 • غنی سازی کمپوست قارچ با مکمل های غذایی
 • نکات اساسی جهت افزودن زمان مکمل ها در بستر کمپوست
 • نکات اساسی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در داخل سالن
 • فصل دهم: طرح توجیهی، اقتصادی، فنی قارچ خوراکی
 • فصل یازدهم: آشنایی با مفهوم کمپوست
 • اهداف اصلی از تهیه کمپوست
 • منابع مهم تهیه بستر کشت
 • مراحل کمپوست سازی
 • مواد اصلی تشکیل دهنده کمپوست
 • دستورالعمل های مختلف جهت ساخت کمپوست مصنوعی
 • ساختار کمپوست و ساخت کمپوست استاندارد
 • چگونگی مخلوط کردن مواد پایه کمپوست
 • تأثیرات مهم آب گیری کمپوست طی فاز یک
 • نکات مهم کمپوست سازی
 • میکروبیولوژی و شیمی کمپوست
 • عمده ترین مشکلات جهت ساخت کمپوست
 • شناخت کمپوست
 • سیستم های ساخت کمپوست در فاز اول
 • فصل دوازدهم: ساخت کمپوست در یک نگاه
 • کیفیت اجزاء پایه
 • کمپوست سازی فاز یک و دو
 • چکیده اهداف و نیاز
 • تأثیر دمای بالا بر کمپوست
 • نکاتی مهم جهت ساخت کمپوست
 • خلاصه ای بر فرآیند فاز اول کمپوست سازی
 • فرمول های استاندارد ساخت کمپوست
 • مزایای کمپوست مصنوعی نسبت به کمپوست طبیعی
 • ایجاد قالب
 • روش کوتاه ملات ساخت کمپوست
 • فصل سیزدهم: بررسی مشکلات موجود در فاز دو کمپوست سازی و ارائه راه حل
 • عدم افزایش دما تا ۶۰
 • غیر یکنواخت بودن دمای کمپوست در شروع فاز دوم
 • نامناسب بودن دمای کمپوست
 • افزایش دمای تونل پاستوریزه بعد از پاستوریزاسیون کمپوست
 • افت ناگهانی دمای تونل بعد از پاستوریزاسیون کمپوست
 • طولانی شدن مرحله آمونیاک گیری کمپوست
 • رشد قارچ کوپریتوس یا قارچ هرز مرکب بعد از بذرزنی روی کمپوست
 • حمله کنه فلفل قرمز یا نماند به کمپوست بذرزنی شده
 • تولید کمپوست با نگاهی ساده
 • روش های تجزیه شیمیایی کمپوست
 • فرمول های تهیه کمپوست
 • فصل چهاردهم: بذر قارچ خوراکی
 • تولید بذر قارچ خوراکی
 • مراحل تولید بذر قارچ خوراکی
 • مشخصات ماکروسکوپی (ظاهری) یک بذر ایده آل
 • نکات تکنیکی در زمینه بذر و شیوه تهیه آن
 • روش تهیه بذر مادری و اهمیت آن
 • کشت مادری
 • روش تهیه مادر کالچر
 • خصوصیات ریشه خوب
 • بررسی مشکلات مربوط به تولید بذر و ارائه راه حل
 • بذر داخل کیسه به راحتی از هم جدا نمی شود
 • آلودگی بذر قبل از تلقيح
 • رشد نامطلوب یا عدم رشد بذر بعد از انتقال قطعه میسلیومی
 • ایجاد ناخالصی در بذر قارچ و ارائه راه حل مناسب
 • بعد از تلقيح، هیچ گونه رشدی بر روی بذر دیده نمی شود
 • آلودگی بعد از انتقال ميسليوم ها
 • عدم رشد یکنواخت میسلیوم ها در تمام حجم بطری
 • عدم رشد میسلیوم روی بذر درون بطری
 • تغییر رنگ بعطری اسپان، همراه با قطرات زرد مایع روی آن
 • بررسی مشکلات مربوط به کشت آگار و ارائه راه حل مناسب
 • سفت نشدن محیط کشت آگار
 • لبریز شدن آگار از ظرف حاوی آن
 • شیوع آلودگی در پتری دیش ها بعد از ریختن آگار و قبل از تلقيح
 • عدم رشد هاگ های انتقال یافته
 • بروز آلودگی در اطراف نقطه تماس نشاء بروی محیط آگار
 • پنبه ای شدن میلیوم ریزومورفی و کم شدن رشد و باردهی آن
 • شکستن بطری های شیشه ای اسپان در زمان باز شدن اتوکلاو
 • بررسی مشکلات مربوط به بذر قارچ
 • بذر قارچ فاقد رشد بوده و یا به صورت آهسته و تأخیری رشد می نماید
 • رشد کیکهای مضر روی کمپوست بعد از بذرزنی
 • فصل پانزدهم: قارچ صدفی خوراکی
 • تاریخچه پرورش قارچ صدفی در ایران و جهان
 • خصوصیات منحصر به فرد قارچ صدفی
 • خلاصه ای از مراحل کشت قارچ صدفی
 • انواع کشت قارچ صدفی
 • بسته بندی و نگهداری قارچ پس از برداشت
 • تقسیم بندی قارچ های صدفی
 • فصل شانزدهم: قارچ خوراکی چینی
 • تاریخچه قارچ خوراکی والواريلا
 • قارچ خوراکی چینی (والواريلا)
 • شرایط محیطی قارچ خوراکی چینی
 • زمان اسپان زنی تا برداشت قارچ
 • تولید قارچ
 • کاشت بذر
 • انکوباسیون جعبه ها
 • برداشت محصول
 • روش های نگهداری
 • فصل هفدهم: سایر قارچ های خوراکی
 • قارچ خوراکی شیتاکه
 • قارچ خوراکی کوبرینوس
 • قارچ خوراکی رقص پروانه ای
 • قارچ گوش چوب
 • قارچ سر میمون
 • فصل هیجدهم: تقسیم بندی قارچ های خوراکی از نظر زراعی با غیر زراعی
 • قارچهای زراعتی
 • قارچهای خوراکی غیر زراعتی
 • فصل نوزدهم: بیماری های مهم قارچ خوراکی
 • بیماری حباب نر (مایکو گون)
 • بیماری پوسیدگی خشک
 • بیماری تارعنکبوتی
 • دنبلان كاذب
 • کپک تریکودر مایی
 • کپک سیاه (آلترناریا)
 • آسپرژیلوس
 • کپک قهوه ای
 • کپک سبز زیتونی
 • کپک صورتی
 • کپک سبز – آبی
 • کپک آردی
 • کپک دودی خاکستری
 • کپک زرد بارانی (بونه میری)
 • کپک سبز مایل به سیاه
 • کپک ماتیکی
 • کپک خاکستری
 • قارچ هرز
 • قارچ کاپرینوس
 • بیماری های باکتریایی قارچ های خوراکی
 • بیماری لکه باکتریایی
 • بیماری بلاچ تند
 • بیماری مومی شدن قارچ خوراکی
 • بیماری حفره دار شدن کلاهک قارچ بیماری تیغه اشک ریز
 • آشنایی با بیماری های ویروسی
 • فصل بیستم: ناهنجاری های غیر پاتوژنی
 • ناهنجاری های سنجاقی شدن توده
 • فصل بیست و یکم: نماتدهای قارچ های خوراکی
 • نماتد قارچ خوار
 • مراحل تولید قارج دکمه ای
 • مرحله خاک دهی تا قبل از خراش
 • مرحله خراش تا هوادهی
 • مرحله هوادهی تا مرحله نخودی شدن قارچ ها

مشخصات ظاهری محصول

حجم محتوی
320 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی
وضعیت محتوی
چاپی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
تقی زرجینی
ناشر کتاب
فنی و حرفه ای مزرعه نوین
تعداد صفحات
320
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1398
دوره چاپ
سوم

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام