منو محصولات
0 سبد خرید

  سبد خرید شما خالی است.

کتاب فیزیواوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی

Environmental Stress Physiology & Atmospheric Hazards in Agriculture

کد محصول : 6205781009

در صد سال گذشته فعالیت های انسانی سبب دگرگونی چشمگیر جو زمین شده است و باعث افزایش غلظت گازهای گلخانه ای گرمایش سطح زمین را در پی داشته است.قیمت :

20,000 تومان
کتاب فیزیواوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی

"فیزیولوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی"

محیط فیزیکی بر فرآورده های گیاهی و دامی اثر انکارناپذیری می گذارد. داشتن شناختی درست از بازه رخدادهای آسیب رسان هواشناختی و گزینش رقم های گیاهی بایسته برای اقلیم و خرد اقلیم های یک منطقه می تواند در کاهش آسیب و افزایش تحمل گیاهان و جانوران یک بوم اثرگذار باشد. بررسی سازوکار ها و گنجاندن همه پدیده های تنش زای محیطی در یک کتاب کاری است سخت و زمان بر، از این رو در این ویراست شماری از مهم ترین پدیده های زیانبار هواشناختی بررسی شده است.

قیمت لاک گرفته شده از جانب انتشارات می باشد و کشاورزی آنلاین هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

 • فهرست مطالب
 • فصل اول: جایگاه پژوهش های هواشناختی در تولید گیاهی
 • سودمندی های کاربردی هواشناسی کشاورزی
 • چنداسنجی روابط گیاه - آب و هوا
 • چنداسنجی تراز انرژی
 • پژوهش های زیست شناختی در اقلیم های مهار شده
 • مدل سازی پاسخ های زیست شناختی به اقلیم
 • دورسنجی محیط و پوشش گیاهی
 • آگاهی های اقلیمی و هواشناسی برای کشاورزی
 • بایگانی داده های اقلیمی وابسته به گیاه
 • اثر تغییر اقلیم
 • ساماندهی آفات و بیماری ها
 • آموزش و کارآموزی سرویس ها
 • فصل دوم :تابش خورشیدی و نقش آن بر رویش گیاهان
 • خورشید: چشمه ی انرژی
 • پایای خورشیدی
 • سرشت و قوانین تابش
 • طول موج
 • قانون پلانک
 • قانون کیرشف
 • قانون استفان – بولتزمن
 • قانون وین
 • قانون لامبرت
 • میانگین سالانه ی فراگیر بودجه ی انرژی تابشی
 • تابش موج کوتاه دریافتی
 • تابش طول موج بلند پرداختی
 • تراز تابش در سامانه ی زمین – نیوار
 • تابش خورشیدی و گیاهان زراعی
 • بازتاب، تراگسیل و در آشامی (جذب)
 • گیاهان و گیرش تابش خورشیدی
 • عوامل مؤثر بر پراکندگی تابش در درون پوشش گیاهی
 • پاره بندی بیناب تابش در یک سایبان گیاهی
 • تابش کارآی فتوسنتزی (PAR)
 • کارآیی مصرف تابش خورشیدی
 • تنش های نوری
 • ساختمان و کارکرد PSII
 • نور بازدارندگی فتوسنتز
 • آسيب نوری به دستگاه فتوسنتز
 • خواقلیمی به تابش خورشیدی
 • آرایش برگ راهبردی برای کاهش برگتابه
 • فصل سوم: تنش های اکسایندگی
 • تولید گونه های نور برانگیخته ی اکسیژن واکنش گر
 • فرآیندهای نوراکسایندگی در گیاهان
 • کاربرد نور به وسیله ی گیاهان
 • تنش نور اكسایندگی
 • پراکسیدشدگی چربی ها
 • تغییر ساختمان پروتئین ها
 • آسیب به DNA
 • سامانه پدافندی پاداکساینده در گیاهان
 • سامانه پدافندی ناانزیمی
 • نقش نگه دارنده فرآورده های نا آنزیمی در برون ریزی انرژی اضافی
 • ویتامین C ( آسکوربیک)
 • گلوتاتیون
 • توکافرول و کاروتنوئیدها
 • سامانه پدافند آنزیمی
 • سوپراکسید دیزموتاز
 • کاتالاز
 • تنش های محیطی و کارکرد اکسیژن های واکنش گر
 • تنش خشکسالی
 • تنش شوری
 • تنش گرمایی
 • تنش سرمایی
 • نشانه های تنش سرمازدگی و اكسایندگی، آسیب ثانویه
 • مسمومیت های فلزی
 • تنش بی هوازی
 • تنش آلاینده های گازی
 • گاز دی اکسید سولفور
 • تنش پرتوهای فرابنفش
 • بی ایندها و دورنماهای آینده
 • فصل چهارم: محیط دمایی، تولید گیاهی و تنش های گرمایی
 • دمای خاک و جوانه زنی گیاه
 • اثر دمای خاک روی رشد گیاه
 • دماهای آستانه ای
 • دمای هوا
 • سرمایش شبانه
 • افتاخیز شبانه روزی دمای هوا
 • شار گرمای محسوس
 • گرمای تابشی
 • گرمای نهان
 • تنش گرمای بالا
 • آستانه تنش گرمایی
 • پروتئین ها و تنش گرمایی
 • پاسخ شوک گرمایی
 • پاسخ های گیاهان به تنش گرمایی
 • پاسخ های ریخت – اندامی و فنولوژیکی
 • نشانه های ریخت شناسی
 • تغییرات فنولوژیکی
 • پاسخ های فیزیولوژیکی به دمای بالا
 • روابط آبي
 • انباشت اسمزازهای سازگار
 • دما و فتوسنتز
 • حساسیت گرمایی فتوسنتز
 • گرما پایداری غشاء یاخته
 • تغییرات هورمونی
 • دمای بالا و تولید گیاهی
 • دمای برگ در برابر دمای هوا
 • آسیب دمای بالا به گیاهان
 • حساسیت گرمایی اندام های زادآوری
 • راهبردهایی برای بهبود بردباری گیاهان به تنش گرمایی
 • آسیب دماهای پایین به گیاهان
 • تنش سرمازدگی
 • سرمازدگی و نشانه های آسیب آن
 • نشانه های آسیب سرمازدگی
 • سرمازدگی و نمو گیاهی
 • حس دمای پایین - پیش آمد آسیب اولیه
 • فتوسنتز و دماهای سرمازدگی
 • کنار آمدن با سرمازدگی
 • یخبندان و تنشی خزدگی
 • شبنم و یخبندان
 • شرح یک پیش آمد: آمیزه ی یخبندان لغزشی و تابشی؛ جیرفت
 • فرایند یخ زدگی
 • چگونگی یخ زدگی گیاهان
 • خوداقلیمی و سازگاری به یخ زدگی
 • تغییرات سوخت و سازی
 • فراسرمایی
 • مواد میان یاخته ای اثرگذار بر توانایی فراسرمایی ژرف در یاخته های پارانشیم چوب
 • اثرات قندهای محلول درون یاخته ای
 • چربی ها
 • فعالیت پروتئین های پادیخ زن و پادیخ زا
 • هسته گذاری یخ (یخ زایی)
 • عوامل اثرگذار بر هسته گذاری یخ
 • ساختمان گیاه و نقش آن در تشکیل و گسترش یخ
 • وابستگی فصلی هسته گذاری فعال
 • فعالیت های پادیخ هسته گذاری
 • موانع هسته های بیرونی یخ
 • بازدارنده های تکثیر درونی یخ
 • آسیب یخبندان به گیاهان
 • کنار آمدن با تنش یخ زدگی
 • روش های حفاظت گیاهان در برابر یخبندان
 • گزینش رقم های مقاوم به یخ زدگی
 • گزینش جا
 • گزینش تاریخ کشت بهینه
 • انباشت گرما در خاک
 • پوشش گیاهی
 • مواد شیمیایی
 • آبیاری
 • بخاری ها
 • ماشین های تولید باد
 • پیش بینی یخبندان
 • فصل پیش رو
 • گرمادوره ای
 • دما هم چون سنجه ی رشد و نمو گیاه
 • درجه - روزهای رویشی
 • روش های برآورد درجه – روز
 • کاربرد و کاستی های روش های درجه - روز رویشی

نمایش کامل توضیحات محصول
مشخصات کالا کتاب فیزیواوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی
چاپی
حجم محتوی
261 صفحه
مناسب برای
دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب
محمود رائینی
ناشر کتاب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تعداد صفحات
261
زبان کتاب
فارسی
سال انتشار
1397
دوره چاپ
اول
نمایش کامل مشخصات کالا
دیدگاه کاربران کتاب فیزیواوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
پرسش و پاسخ کتاب فیزیواوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی

پرسش خود را بیان کنید.

ورود / ثبت نام
فرم درخواست خرید عمده کتاب فیزیواوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی